Lidové stavby a stavební prvky – modely a prvky dřevěných či zděných staveb

Základním úkolem národopisných muzeí je seznámit návštěvníky s vývojem lidového bydlení, jehož materiální stránka je nejvýrazněji zastoupena lidovými stavbami.

foto: Lidové stavby a výzdoba

Výzdoba štítu zděné stavby

Odlitek štukové výzdoby zděného štítu z oblasti jižních Čech nesoucí text: Dnes se nalévá (šenkuje) za peníze, zítra zadarmo.
Lokalita ani okres nezveřejněn, Foto: MaČefotogalerie

Části staveb v muzeích

Pomineme-li samostatně uváděné skanzeny nebo muzea v přírodě, určená přímo pro účely prezentace lidové architektury a bydlení, věnují se tématu lidových staveb rovněž jednotlivé národopisné sbírky v rámci muzeálních expozic.

Modely lidových staveb

Součástí těchto sbírek jsou často zmenšené modely lidových staveb v tradičním materiálovém provedení nebo modely jednotlivých konstrukcí staveb. Příkladem mohou být náročně bedněné dřevěné štíty (lomenice) nebo sádrové odlitky štukové výzdoby zděných štítů nebo vjezdových bran.

Originální prvky a články

Základem početných výstav jsou rovněž autenticky dochované stavební prvky nebo články, původně osazené v konstrukci zaniklé nebo výrazně přestavěné lidové stavby.

Stavební prvky na dřevěné stavby

U dřevěných staveb může být příkladem jednotlivý šindel, okřídlí lomenice nebo záklopové prkno opatřené iniciály stavebníka, letopočtem i dalšími důležitými údaji.

Stavební prvky na zděné stavby

U zděných staveb jsou to především cihly a jiné keramické tvarovky, střešní tašky, kachle z kachlových kamen (instalovaných ovšem již ve stavbách dřevěného provedení) nebo kamenické prvky ve formě konstrukčních částí stavby (zárubně okenních a dveřních otvorů) či zdobných článků (vázy, čučky atd.).

Autor textu a fotodokumentace Lidové stavby a stavební prvky © Martin Čerňanský

doplnit nově vystřihovánky (nejen) lidových staveb v ABC, odkaz na rozhlas k modelům

Přejít nahoru