Slovesnost, zvyky a tradice, svátky – lidová rčení a píseň, velikonoční zvyky

Národopisná muzea zpřístupňují nejširší veřejnosti sbírky reprezentující materiální (hmotnou) a nemateriální (duchovní) stránku lidové kultury našeho národa. Prostřednictvím výstav i kulturních akcí se mohou návštěvníci blíže seznámit s lidovou slovesností, zvyky a tradicemi, stejně jako historickými fotografiemi.

foto: Velikonoční svátky

Velikonoční svátky a tradiční pokrmy

Velikonoční svátky jsou doprovázeny řadou symbolických pokrmů, mezi které náleží především velikonoční beránek a malovaná velikonoční vajíčka.
Lokalita ani okres nezveřejněn, Foto: MaČefotogalerie

Slovesnost, píseň, tanec

Nedílnou součást lidové kultury nepochybně představuje oblast lidového folklóru a zvykosloví, zahrnující slovesné, hudební, dramatické nebo taneční projevy. Lidová slovesnost představuje především lidová rčení, pohádky, říkanky a vyprávění. Dalším projevem nemateriální složky lidové kultury je lidová píseň a tanec.

Lidové zvyky a tradice

Lidové zvyky a tradice se vztahují především na rodinné nebo veřejné události. Rodinné události souvisí především s průběhem lidského života, jako je narození a křest, svatba i pohřeb.

Veřejné události

Veřejné události přesahujícíi do rodinného života odpovídají obvykle slavnostem v průběhu roku, jako jsou jarní zvyky a Velikonoce, advent a Vánoce, masopust, dožínky, posvícení atd..

Velikonoce, Letnice a Vánoce představují nejvýznamnější křesťanské svátky slavené i mimo okruh věřících a církve. Velikonoční zvyky se mohou místně lišit, avšak řada velikonočních symbolů majících původ nejspíše již v pohanských oslavách příchodu jara zůstává společná

Betlémy, velikonoční kraslice, masky

foto: Lidové zvyky a tradice

Masopustní zábava s maskami

Poslední masopustní zábavou bývaly průvody maškar po vesnici, mající ustálený a po léta opakovaný program. Mezi oblíbené maškary patřila kobyla.
Lokalita ani okres nezveřejněn, Foto: MaČefotogalerie

S ohledem na nemateriální podstatu lidových zvyků a folklóru se národopisná muzea zaměřují především na doprovodné atributy těchto důležitých událostí.

Nejvýznamnějšími jsou přitom soubory lidových betlémů vyřezávaných ze dřeva,háčkované, škrábané nebo malované velikonoční kraslice, sváteční výzdoba světnice a obvyklé pokrmy nebo maškarní či masopustní masky.

Fotografie a literatura

Nedílnou součástí sbírek a výstav konaných v národopisných muzeí jsou rovněž rozsáhlé archívy dobových fotografií, písemností a literatury. Historické fotografie a písemné prameny zachycují průběh výše uvedených lidových zvyků a tradic.

Autor textu a fotodokumentace
Lidová kultura – lidová slovesnost, zvyky a tradice © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru