Lidové kroje, textil a umění – výšivka a krajka, obrazy, malby, řezby

Hmotná stránka lidové kultury je v národopisných muzeích zastoupena mimořádně bohatými sbírkovými fondy. Sbírkové fondy jsou reprezentovány nejrůznějšími předměty lidového umění, nechybí však ani lidové kroje nebo hračky pro děti.

foto: Lidový kroj a výšivky

Výšivka na lidovém kroji

Lidový kroj zdobený barevnou výšivkou rostlinného motivu na Mezinárodním folklórním festivalu Strážnické slavnosti.
Strážnice, okres Hodonín, Foto: MaČefotogalerie

Lidové kroje

Ve sbírkových fondech národopisných muzeí nechybí ani lidový oděv určený pro sváteční nebo slavnostní chvíle.

Nejčastěji se jedná o české a moravské lidové kroje,jejichž krajková či vyšívaná výzdoba odpovídá jednotlivých etnografickým regionům (např. v jižních Čechách Doudlebsko, Blata, Kozácko, na jižní Moravě Podluží, Dolňácko, Horňácko atd.). Mezi mnohými jmenujme například kroje kyjovské, hanácké, slovácké a další.

Textil, výšivky a krajky

Dále jsou zastoupeny sbírkové předměty reprezentované lidovými šperky a oděvními doplňky určenými pro všední i slavnostní chvíle. Do této kategorie můžeme zařadit rovněž textilní výzdobu interiérů domů nebo církevních staveb sloužící rodinným nebo náboženským obřadům.

Textilní výzdobu interiéru (v současnosti pojmenovanou jako bytový textil) představují zejména nejrůznější tkaniny a koberce, ale rovněž cenné výšivky a krajky uplatňující se rovněž na krojích.

Lidové umění – obrazy, malby, řezba

Vedle užitého umění řadíme k lidovému umění především nejrůznější obrazy a malby, z nichž vynikají zejména lidové podmalby náboženského obsahu na skle. Dále jsou do této skupiny zařazeny reliéfy a dřevořezby, s převahou plastik náboženské tématiky od prací nevelkých rozměrů po velké exteriérové sochy národních patronů a světců.

Dřevěné hračky a loutky pro děti

foto: Dřevěné loutky v muzeu

Dřevěné loutky

Loutky vyrobené ze dřeva a znázorňující lidské i pohádkové bytosti a zvířata.
Lokalita ani okres nezveřejněn, Foto: MaČefotogalerie

Sbírkové předměty národopisných muzeí tvoří rovněž ze dřeva vyřezávané nebo soustruhované hračky pro děti, často výrazného barevného provedení včetně oděvu.

Do této skupiny můžeme rovněž zařadit dřevěné loutky zobrazující skutečné nebo pohádkové postavy a zvířata.

Autor textu a fotodokumentace
Lidová kultura – lidové kroje, umění a hračky © Martin Čerňanský

Přejít nahoru