Žumpa je nádrž pro odpadní vody s nutností vyvážení

(z němčiny, Sumpf = žumpa)

Jáma na výkaly. V zemědělských usedlostech zobecněly až ve 20. století (lit. 016: J. Vařeka, str. 271). K vyvážení sloužila tzv. lejta, dřevěná nádoba vyráběná bednářských způsobem obdobně jako sudy (včetně kovových objímek). Lejta byla umístěna na voze taženém koňmi, přičemž se plnila ručně pomocí nádob k tomu určených (zpravidla vědra nebo šoufky).

V současné době žumpové jámy již nahrazeny proti úniku odpadních vod izolovaným nádržemi, případně septiky. Oproti septiku však zůstávají žumpy stále bez odtoku a napojení na kanalizaci, tedy s nutností vyvážení fekálním vozem vybaveném již čerpadlem.

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

ČERŇANSKÝ, Martin. PAMÁTKY A LIDOVÁ ARCHITEKTURA ČR. URN:NBN:cz-nk2008545.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Fekální_vůz

https://cs.wikipedia.org/wiki/Šoufek

Přejít nahoru