Středočeský kraj – rezervace a zóny ve Středočeském kraji

Vesnické památkové rezervace a zóny jsou na území Středočeského kraje nejpočetněji zastoupeny vesnicemi ležícími v oblasti CHKO Kokořínsko. K dalším oblastem s památkově chráněnými sídly náleží CHKO Český ráj, střední Polabí, Slánsko a Příbramsko.

mapa: Vesnice středočeského kraje

Kromě vesnických sídel různých tvarů návsi zobrazuje mapa II. vojenského mapování i stavby mlýnů. Vlevo uprostřed dnešní rezervace Nosálov a vpravo Víska.
Středočeský kraj, Mapa © Seznam.czfotogalerie

CHKO Kokořínsko

Památkově chráněná sídla CHKO Kokořínsko zastupují obce na Mělnicku a Mladoboleslavsku. Historická jádra obcí jsou v závislosti na členitosti terénu chrakterizované pravidelnými nebo nepravidelnými návesními půdorysy středověkého původu. Vyskytují se ovšem i obce mladšího založení, s pravidelným ulicovým půdorysem odpovídajícím závěru 18. století.

Stavby se vyznačují roubenými a zděnými konstrukcemi, přičemž typickým znakem domů jsou podstávky, pavlače a lomenice. Podrobnější informace o regionu lidové architektury naleznete na stránce Kokořínsko.

CHKO Český ráj a střední Pojizeří

Další výraznou mladoboleslavskou oblastí přesahující rovněž do sousedních krajů je CHKO Český ráj, s vesnicemi situovanými v hodnotném přírodním prostředí s výraznými architektonickými dominantami skalních hradů. Zalesněné území dalo vzniknout údolním lánovým vsím i lesním vesnicím radiálního uspořádání, s přízemními roubenými domy typickými pro oblast středního Pojizeří.

Střední Polabí

Z roubené zástavby je na území Středočeského kraje zastoupena ještě oblast středního Polabí, charakterizovaná přízemními stavbami obklopujícími návesní prostory středověkého založení. Roubená konstrukce polabských staveb je často skrytá pod silnou a zevně nanesenou vrstvou hliněné mazaniny. Střechy sedlového tvaru jsou tradičně přetaženy přes zápraží a rovněž před štítovou stěnu, v důsledku čehož jsou bedněné štíty výrazněji předsazeny přes průčelí staveb.

Slánsko

Zděnou architekturu středočeské oblasti situované severozápadně od hlavního města Prahy zastupují převážně kamenné vesnice na Slánsku, vystavěné ze zdejší snadno dostupné opuky. Návesní prostory často středověkého původu jsou vymezeny přízemními a zejména patrovými stavbami obytného a hospodářského charakteru. Nejlépe dochované stavby památek se vyznačují hodnotnými stavebními detaily a náročnou štukovou výzdobou svých průčelí.

Příbramsko

Převážně zděná je rovněž mladší architektura v odlesněné jižní části Příbramska, s přízemními stavbami jednoduchých forem a sedlových střech zkosených valbičkou. U vesnic s vazbou na panské sídlo se však právě přítomnost zámeckého areálu mohla projevit bohatší výzdobou jednotlivých průčelí nebo dokonce dalšími typologickými druhy staveb včetně jejich patrového uspořádání. Nedílnou součastí obrazu zdejší krajiny a sídel jsou samozřejmě i drobné sakrální památky.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Středočeský kraj – památkové rezervace a zóny © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru