Poškození dolní části podstávky – zemní a přízemní vlhkost u paty sloupků

Mezi nejvíce ohrožené konstrukční části podstávek domů bezesporu náleží patky dřevěných sloupků. Příčinou poškození zpravidla bývá vzlínající zemní vlhkost, působení dešťové vody i sněhová pokrývka.

Poškození podstávky domu

Příklady poškození podkladních kamenů a dřevěných sloupků podstávky u roubených domů patrového uspořádání (foto: MaČefotogalerie).

Podkladní kámen

Z důvodu prodloužení životnosti dřevěné konstrukce podstávky domu se sloupek zpravidla staví na podkladní kámen. Oproti dřevu je životnost kamene podstatně delší, třebaže záleží především na konkrétní hornině.

Vlhkost v daném místě je přitom ovlivňována nejen klimatickými vlivy (intenzita dešťových srážek, sněhová oblast), ale rovněž úpravou okolí stavby (spádování terénu, provedení chodníku kolem domu atd.). Mezi nejčastější poruchy podkladního kamene přitom náleží:

  • degradace povrchu vlivem vlhkosti (zemní, dešťová, sněhová)
  • trhliny od zatížení osamělým břemenem (sloupek)
  • změna polohy (posunutí nebo natočení)

Pata sloupku

I v případě umístění dřevěného sloupku podstávky na podkladní kámen zůstává jeho spodní část vystavena negativním vlivům prostředí. Degradační procesy probíhají ovšem podstatně pomaleji a riziko poškození je menší.

Patky a podezdívky podstávek domu

Působení zemní vlhkosti a vlhkosti od povrchové vody nebo sněhové pokrývky na kamenné podkladní bloky, podezdívky nebo přímo dřevěné sloupky podstávek (foto: MaČefotogalerie).

To ovšem neplatí v případě některých mladších stavebních úprav, zvláště pokud neumožňují snadný odtok nebo vysychání dřeva. Mezi tyto nevhodné stavební úpravy přitom náleží zejména:

  • provedení rozměrné patky nebo podezdívky bez vyspádování
  • obezdění nebo obetonování spodní části dřevěného sloupku

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Poškození spodní části podstávky domu © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru