Hnojiště je místo ve dvoře pro ukládání chlévské mrvy, na hnojišti umístěn záchod

Hnojiště je místo ve dvoře pro ukládání chlévské mrvy, na hnojišti umístěn záchod

Různě upravené místo, kde se ukládá chlévská mrva. Hnojiště se začala v rolnických dvorech budovat po roce 1850. V horských krajích a v drobných hospodářstvích zůstávala dlouho neohrazena. Na Českomoravské vrchovině, ve dvorech se čtyřbokou zástavbou, zabírala hnojiště téměř celou plochu dvora. Později byla hnojiště budována z betonu. U hnojiště se obvykle stavěl záchod (V. Frolec, str. 63/kráceno).

Literatura a odkazy:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

doplnit fotky z přednášky o Čtyřbokých dvorech