Hnojiště je místo ve dvoře pro ukládání chlévské mrvy, na hnojišti umístěn záchod

Různě upravené místo, kde se ukládá chlévská mrva. Hnojiště se začala v rolnických dvorech budovat po roce 1850. V horských krajích a v drobných hospodářstvích zůstávala dlouho neohrazena. Na Českomoravské vrchovině, ve dvorech se čtyřbokou zástavbou, zabírala hnojiště téměř celou plochu dvora. Později byla hnojiště budována z betonu. U hnojiště se obvykle stavěl záchod (V. Frolec, str. 63/kráceno).

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

doplnit fotky z přednášky o Čtyřbokých dvorech

Přejít nahoru