Kamna na tuhá paliva, plynová a elektrická – litinová, železná a krbová kamna s výměníkem

Mezi mladší typy kamen na tuhá paliva náleží železná a litinová kamna, v současnosti též krbová kamna s výměníkem. Novodobé typy kamen představují rovněž plynová a elektrická kamna, včetně akumulačních kamen.

Kamna na tuhá paliva – dřevo, uhlí atd.

Litinová a železná kamna

Na plechu stojící pilířová kamna,s povrchem členěným na čtverce velikosti odpovídající dříve užívaným kachlům.
Lokalita nezveřejněna, okres Svitavy, Foto © MaČe • fotogalerie

Průmyslově vyráběná pokojová kamna ze železa nebo litiny se díky použitému materiálu, který je velmi dobrým vodičem tepla, vyznačují rychlým přijímáním i předáváním tepelné energie. U mladších variant mohou být doplněna o šamotovou vyzdívku, která celý proces zpomalí.

Vlastnosti a rozměry kamen

Akumulační schopnost železných nebo litinových je však velmi malá, odrážející se v nerovnoměrném a rychlém vychladnutí kovového materiálu nedlouho po vyhasnutí ohně.

Nedostatečná akumulace železných a litinových kamen souvisí rovněž s použitím tenkostěnného materiálu, doplněného pro zvětšení teplosměnné plochy různými výstupky a žebry umožňujícími podstatné zmenšení rozměrů kamen na tuhá paliva – dřevo a uhlí.

Povrchová teplota a ohnivzdorné tvarovky

Velkou nevýhodu kovových typů kamen je značná povrchová teplota litiny či železného plechu, kdy rozžhavení jednotlivých částí může způsobovat hygienicky nežádoucí spalování prachu z okolního vzduchu.

Rozžhavení kovových kamen na tuhá paliva je někdy bráněno vykládáním ohnivzdornými tvarovkami – šamotová vyzdívka kamen.

Tvary železných a litinových kamen

Vedle vzhledu podobného kachlovým kamnům mohou železná a litinová kamna nabývat i jednoduchého pilířového tvaru. V těchto případech mají podobu menšího menšího válce nebo hranolu stojící z důvodu stability na nízkých nárožních nohách.

Krbová kamna s výměníkem

Velmi oblíbená se v současné době stávají krbová kamna, osazovaná především do obytných místností rodinných domů. Historizující nebo moderní krbová kamna jsou vyráběna v řadě nejrůznějších materiálových variant (kachlová, litinová krbová atd.) i konstrukčního řešení (krbová kamna s výměníkem atd.)

Do krbových kamen umístěných přímo ve vytápěné místnosti se jako tuhé palivo používá dřevo, případně již pelety. Vyráběny jsou však i krbová kamna elektrická.

Plynová a elektrická kamna

V pozdějším období jsou pokojová kamna na tuhá paliva nahrazována novým typem vytápění. Jedná se především o kamna na plyn – plynová kamna či elektrickou energii – elektrická kamna.

U plynových a elektrických kamen dochází namísto přímého spalování tuhého paliva k zahřívání kamen a vytápění obytné místnosti v důsledku hoření plynu nebo dodávání elektrické energie.

Akumulační kamna

Zvláštním typem elektrických kamen jsou kamna akumulační, s topnými články v materiálu dobře akumulujícím teplo.

V případě ústředního vytápění používáme pro otopná tělesa zahřívaná teplonosnou látkou (voda, pára) výrazu radiátory.

Autor textu a fotky k heslu Kamna na tuhá paliva, plyn a elektrickou energii – litinová, železná a krbová kamna © Martin Čerňanský

Poznámky a citace k příspěvku:
Literatura a odkazy k tématu:

Stove. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. Wikimedia Foundation 2001–, [cit. 2024-4-27]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Stove

Přejít nahoru