Hlína jako stavební materiál, těžba, zpracování a použití hlíny

Těžba hlíny

Hliniště

Místo, kde se těží hlína. Na Moravě nářčně ve tvaru „hliník“ (V. Frolec, str. 63/).

Hlína na stavební materiál

Hliněná malta

Pojivo z hlíny rozředěné vodou (někdy s přidáním plev) (V. Frolec, str. 63).

Mazanina

Celistvá podlaha bez spár. Hmoty používané na mazaniny se nanášejí v kašovitém stavu a později zatvrdnou. V lidovém stavitelství je nejběžnější hliněná mazanina, která se připravuje z hlíny smíšené s řezankou, plevami, pazdeřím apod. Používala se na podlahy domů, mlaty stodol, podlahu kůlen a také jako izolační vrstva na půdy apod. Běžná tloušťka mazaniny je 8 – 12 cm, pro mlaty 20 až 30 cm (V. Frolec, str. 121/vynechán termín dlažba v první větě).

Lepenice

1. Hlína uhnětená se slámou nebo s řezankou, používaná jako stavební materiál,

2. Pletená nebo tyčková výplň trámové kostry, ohozená hlínou.

3. Lepenicová stavba (V. Frolec, str. 113)

Mazanice

Jílová hlína smíšená s plevami nebo řezankou. Používala se k vyplňování mezer mezi trámy srubové konstrukce, na podlahy apod. (V. Frolec, str. 121).

Poznámky a citace k příspěvku:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

Přejít nahoru