Glajcha je dokončení stavby pod střechu, opentlený stromeček pro ochranu domu

(nespisovně, z němčiny Gleiche |Richtfest| = slavnost při dokončení hrubé stavby)

1. Dovedení stavby pod střechu, zarovnání zdiva;

2. Opentlený stromeček připevňovaný na vrchol krovu před položením krytiny; je starým symbolem štěstí a ochrany domu a jeho obyvatel. Při glajše podává stavebník všem, kteří na stavbě pracovali, pohoštění. Na Českomoravské vrchovině pod názvem „ kytka “, na Slovensku „ viecha “ (Vařeka, 1983, str. 59).

Zdvižná

(Chodsko) Oslava na zdvižení krovu, pohoštění a pití při „glajše“ (Vařeka, 1983, str. 265).

Původ a další země

Stavební rituál související s vyzdvižením stavby je velmi starého původu a měl vzniknout již v severských zemích asi 700 let před naším letopočtem. Kromě stromečku se na vrchol krovu může připevňovat „jen“ silná větev, v severní Evropě častěji věnec. Dokončení bylo zpravidla doprovázeno proslovem mistra tesaře, přípitkem a následným rozbitím sklenice. V Japonsku se vydvižení hřebene střechy nazývá „jotoshiki“ a je náboženským obřadem, v Německu „Richtfest“ [1]. Název Richtfest je odvozen od nám rovněž známého slova „richtig„, znamenající správný, bezchybný a též známého slova „fest“ ve významu slavnost, oslava a taktéž pevný, stabilní („festival„, „je to v richtiku, drží to fest„) (MaČe/doplněno)

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

Poznámky a citace k příspěvku:

[1] Timber framing – Wikipedia. [online]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Timber_framing

Přejít nahoru