Voluta, též závitnice, jako zdobný prvek na průčelí staveb

Spirálový závit v křídlech štítů zděné lidové architektury (především v jižních Čechách). Může být proveden také ve dřevě (sloupy, štíty) (lit. 016: J. Vařeka, str. 252).

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

doplnit: antika, slohová architektura, oválná voluta, hranatá voluta, dle regionu, dřevěné štíty – lomnice nad popelkou, okraje štítu nebo ve střední části, pokud je štít přerušen

Přejít nahoru