Chodba je vnitřní komunikační prostor v domě nebo stavbě jiného využití

Vnitřní vodorovná komunikace umožňující přístup k jednotlivým místnostem. U vesnických staveb se vyskytuje:

1. V domech bočně orientovaných k návsi nebo ulici je rovnoběžná s kratší stranou objektu, tvz. „příčná“ chodba

2. Spojuje síň s chlévem u domu komoro-chlévního typu (lit. 016: V. Frolec, str. 72), je rovnoběžná s delší stranou objektu, tzv. „podélná“ chodba. Chodba je situována zpravidla ve střední části dispozici s prostory po obou strannách (např. Broumovsko) nebo v krajní části dispozice s prostory pouze při jedná straně.

Průchodek

(nářečně, jižní oblast Třeboňska)

Úzká chodbička v domě spojující podél nádvorní stěny síň s chlévem situovaným za zadní světnicí nebo komorou (lit. 016: J. Vařeka, str. 177).

Přejít nahoru