Rámové stavby

Tesařské značky – značky na trámech rámových staveb Nedílnou součástí rámových konstrukcí je značení jednotlivých dřevěných prvků tesařskými značkami. Tesařské značky zajišťují v průběhu provádění rámu jednoznačné osazení svislých, šikmých i vodorovných trámů. Tesařské značky Základem značení trámů určených pro plošnou nebo prostorovou rámovou konstrukci se s ohledem na postup výstavby stávají svislé sloupky, vymezující …

Tesařské značky na trámech rámových staveb Pokračovat ve čtení »

Tesařské spoje rámů – přeplátování a čepování trámů Tesařské spoje zajišťují spojení jednotlivých dřevěných prvků do staticky tuhého rovinného nebo prostorového rámu, schopného přenášet účinky stálého i nahodilého zatížení. Přeplátování Jednostranné nebo oboustranné přeplátování jištěné kolíkem se užívalo zejména u šikmých zavětrovacích prvků ve funkci vzpěr nebo táhel. Tento typ tesařského spoje byl prováděn jak …

Tesařské spoje rámových konstrukcí – přeplátování a čepování trámů Pokračovat ve čtení »

Rámové dřevostavby – konstrukce rámových staveb Rámové stěny staveb jsou tvořeny obvykle nosnou trámovou kostrou doplněnou o prkenné bednění nebo výplň různého materiálového provedení. foto: Rámové stěny stodoly Dřevěná stodola rámové konstrukce opatřené vnějším bedněním. Vlastní nosné prvky rámu tvoří svislé sloupky, vodorovné trámy a šikmé vzpěry ztužující funkce.Obec Salajna, okres Cheb, Foto © MaČe …

Rámové stěny dřevostaveb – rovinné a prostorové rámy, sloupky a ližiny, šikmé vzpěry a pásky Pokračovat ve čtení »

Rámové dřevostavby – stodoly, mosty, zvonice, verandy a altány Rámové stavby bez výplní se na území ČR uplatnily především na hospodářských stavbách a stavbách drobného nebo doplňkového charakteru. foto: Rámová konstrukce zvonice Pro dřevěné konstrukce představují největší riziko požáry. Úplný nebo částečný zánik přitom představuje nenahraditelnou ztrátu, neboť vedle samotné konstrukce spočívá hodnota rovněž ve …

Rámové dřevostavby – stodoly, seníky a kolny, mosty a zvonice, verandy, altány a věže zbrojnic Pokračovat ve čtení »