Rámové stavby

Rámové konstrukce a stavby, rovinné a prostorové rámy Zastoupení rámových konstrukcí a staveb, resp. staveb se stěnami tvořenými rámy bez výplní, bylo v minulosti výrazně početnější. Dokládá to ostatně řada historických vyobrazení, přičemž rámová kostra nemusí být v důsledku častého prkenného obednění na první pohled patrná. Důvod méně početného zachování rámových staveb lze spatřovat především …

Rámové konstrukce a stavby, rovinné a prostorové rámy Pokračovat ve čtení »

Tesařské značky – značky na trámech rámových staveb Nedílnou součástí rámových konstrukcí je značení jednotlivých dřevěných prvků tesařskými značkami. Tesařské značky zajišťují v průběhu provádění rámu jednoznačné osazení svislých, šikmých i vodorovných trámů. Tesařské značky Základem značení trámů určených pro plošnou nebo prostorovou rámovou konstrukci se s ohledem na postup výstavby stávají svislé sloupky, vymezující …

Tesařské značky na trámech rámových staveb Pokračovat ve čtení »

Tesařské spoje rámů – přeplátování a čepování trámů Tesařské spoje zajišťují spojení jednotlivých dřevěných prvků do staticky tuhého rovinného nebo prostorového rámu, schopného přenášet účinky stálého i nahodilého zatížení. Přeplátování Jednostranné nebo oboustranné přeplátování jištěné kolíkem se užívalo zejména u šikmých zavětrovacích prvků ve funkci vzpěr nebo táhel. Tento typ tesařského spoje byl prováděn jak …

Tesařské spoje rámových konstrukcí – přeplátování a čepování trámů Pokračovat ve čtení »