Vlys je vodorovný pás na průčelí staveb

Vodorovný pás může být hladký nebo členěný, vyplněný ornamentálním reliéfem, sgrafitem nebo malbou; někdy jsou zde i nápisy. Na severočeských roubených domech se vyskytuje už na přelomu 18. a 19. století (lit. 016: V. Frolec, str. 251). Na stavbách slohové architektury již v klasické řádové architektuře, odtud rovněž na pozdějších stavbách zděné konstrukce, režných i omítaných.

Kuželkový vlys

též

Kočičí procházka

(nářečně, severovýchodní Čechy)

Lidový název pro vlys z dřevěných, většinou plochých kuželek, který předěluje střední část lomenice s malými okenními otvory. Kuželky tvoří vyřezávaná prkénka, která svým tvarem připomínají siluetu sedících koček (lit. 016: V. Frolec, str. 92/doplněna poslední věta).

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

Přejít nahoru