Pozemek a parcela

Parcela

Geometrické zobrazení pozemku v technickohospodářské (dříve katastrální) mapě. Označuje se parcelním číslem (lit. 016: V. Frolec, str. 153).

doplnit: viz katastrální zákon, rozdíl mezi parcelou a pozemkem – používá se různě, pojmy Stavební parcela, Pozemková parcela

Pozemek

doplnit

Parcelace pozemků

1. Rozdělování pozemků na stavební místa podle zastavovacího plánu.

2. Dělení půdy bývalých velkostatků na menší usedlosti (lit. 016: V. Frolec, str. 153).

doplnit gotická parcelace – úzké pozemky, i ve městech vzadu zahrada,

Záhumení, záhumenice záhumní

Pozemek za humny (lit. 016: J. Vařeka, str. 259).

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

Přejít nahoru