kamna

Otopná zařízení a vytápění – ohniště a krb, stará a nová pec, kamna a sporák Ohniště, pec a kamna reprezentují místní (lokální) vytápění, neboť jsou situovaná přímo ve vytápěném prostoru. Z hlediska obsluhy rozlišujeme tzv. přímé a nepřímé vytápění. Přímé vytápění – dymná jizba Vývojově starší způsob vytápění reprezentuje tzv. přímé vytápění, znamenající obsluhu topeniště …

Vytápění a otopná zařízení – ohniště, krb a stará pec v jizbě, pec, kamna a sporák ve světnici Pokračovat ve čtení »

Požadavky na kamna a sporáky – rozměry, umístění a těsnost kamen a sporáků Kromě použitého materiálu náleží mezi základní požadavky kladenými na kamna jejich dostatečné rozměry a vhodné umístění. Dalšími jsou požadavky na čistotu, požární bezpečnost a těsnost, vztahujícími se rovněž na mladší sporáky. Rozměry pokojových a kuchyňských kamen V závislosti na objemu prostoru vytápěného …

Kamna a sporáky – rozměry, tvar a umístění, hygienické požadavky a těsnost kamen a sporáků Pokračovat ve čtení »

Princip vytápění kamny na tuhá paliva – vedení, proudění a sálání tepla, tepelná energie Kamna užívaná po staletí k vytápění obytných prostor náleží mezi lokální otopná zařízení s odvodem kouře mimo vytápěný prostor. Přeneseně se jedná o tzv. nepřímé vytápění. Princip vytápění kamny Princip vytápění kamny spočívá v předávání tepla svému okolí, přičemž se teplo …

Lokální vytápění kamny na tuhá paliva, vedení, proudění a sálání tepla Pokračovat ve čtení »

Tuhé palivo do kamen a sporáků – skladování, přikládání a spalování tuhého paliva U tradičních kachlových, litinových a železných kamen nebo vývojově mladších sporáků je používáno tuhé palivo, nejčastěji dřevo nebo uhlí. Vlastnosti tuhého paliva do kamen a sporáků V případě dřeva nebo uhlí používaného do kamen či sporáků je vhodné, aby jednotlivé kusy téhož …

Palivo do kamen a sporáků – skladování a spalování dřeva a uhlí, čištění kamen a sporáků Pokračovat ve čtení »

Hliněná, zděná a kachlová kamna – kuchyňská a pokojová kamna na dřevo a uhlí Kamny rozumíme lokální otopné zařízení na tuhé palivo. Kromě praktické funkce (vytápění a ohřev pokrmů) přispívala kamna často k výzdobě prostoru, jehož výraznou část zpočátku zaujímala. Vlastnosti materiálu pro stavbu či výrobu kamen Při zachování svých mechanických vlastností má být materiál …

Stará hliněná, zděná a kachlová kamna na dřevo a uhlí, typy kamen na tuhá paliva Pokračovat ve čtení »

Kuchyňská, pokojová a krbová kamna – kachlová kamna na tuhé palivo, kachlové sporáky Kamna představují lokální otopné zařízení sloužící k vytápění, případně i k tepelné přípravě pokrmů. Podle funkce a umístění rozlišujeme kamna kuchyňská a pokojová, nejnověji pak kamna krbová. Pokojová kamna na tuhá paliva foto: Pokojová kachlová kamna Zámecká kamna žebříkového typu, provedená z …

Pokojová a kuchyňská kachlová kamna, kuchyňské sporáky a krbová kamna na tuhá paliva Pokračovat ve čtení »

Novověké a moderní keramické kachle na kachlová kamna Oproti starším keramickým kachlům užívaným na stavbu renesačních a barokních kamen se pozdější kachle vyznačují především menší velikostí a proměňují se rovněž motivy. Kachlové sporáky ze starších kachlů Kromě stavby kachlových kamen jsou v 19. století kachle užívány rovněž pro stavbu stále častěji zaváděných kachlových sporáků, přičemž …

Kachle na moderní kamna Pokračovat ve čtení »

Pokládka dřevěné podlahy – podlaha světnice s dlažbou kolem kamen Kromě styku podlahy s obvodovými stěnami vyznačujícím se zvýšeným rizikem vlhkosti nebyla dřevěná podlaha pokládána ani v místě otopného zařízení. Zde bylo hlavním důvodem zvýšené riziko požáru. foto: Dlažba v kuchyňském koutu Nespalná provedení podlahy vydlážděním kuchyňského koutu. Důvodem je snížení požárního rizika kuchyňského zařízení.Lokalita …

Pokládka podlahy u kamen a sporáku, protipožární úprava s použitím cihel, dlaždic nebo plechu Pokračovat ve čtení »