Vývěsní štít u domů a dílen

Firemní tabule různého tvaru, zpravidla vyrobená z plechu a kovových prutů (lit. 016: J. Vařeka, str. 256).

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

doplnit: předchůdce reklamní tabule, u domů a dílen řemeslníků (švec, zámečník atd.), Znojmo, expozice v pivovaru

Přejít nahoru