Podloubí, loubí

1. Místo kryté lehkou konstrukcí a porostlé popínavými rostlinami. Ve venkovském prostředí se vyskytuje především ve vinorodých krajích na jižní Moravě, kde vytváří buď krytý prostor před štítovou nebo okapovou částí domu, před vjezdem do dvora, nebo chráněné místo ve dvoře;

2. Podsíň, lodžie, tj. stavební loubí či podloubí

(lit. 016: V. Frolec, str. 117/kráceno).

Autor hesla Loubí z publikace Lidová architektura. Encyklopedie © Václav Frolec, Josef Vařeka

Podloubí

Klenutá nebo plochostropá podsíň v přední části přízemí domu, otevřená do ulice nebo náměstí oblouky arkád na sloupech nebo na pilířích a do stran navazující na podsíně sousedních domů. Vznikal tak souvislý krytý veřejný prostor pro pěší, kde se v době trhů také prodávalo. Podloubí byla častým prvkem měst a venkovských městeček (lit. 016: V. Frolec, str. 166).

Autor hesla Podloubí z publikace Lidová architektura. Encyklopedie © Václav Frolec, Josef Vařeka

doplnit: lodžie, sloupková arkáda

loubí, pod loubím, odtud podloubí

obdobně dle umístění (žudro a pod-žudří), (síň – pod-síň – před-síň)

přenesený význam (klenutá místnost, kvelb, die Gewölbe, tj. německy klenba)

Přejít nahoru