Požárové řády, též ohňové patenty, pro ochranu staveb před požárem

Požárové řády byly vydávány za panování Marie Terezie a Josefa II. Obsahovaly stavební příkazy a zákazy spojené s ochranou před ohněm, např.

  • příkaz stavět zděné budovy
  • zákaz stavět dřevěné komíny
  • příkaz dodržovat určité vzdálenosti mezi domy
  • situovat stodoly, kovárny, pazderny, sušárny ovoce v bezpečné vzdálenosti od příbytků apod.

Požárové řády byly často opakovány, což svědčí o tom, že nebyly ve všem respektovány nebo že byly obcházeny. Např. 15. 2. 1816 byl vyhlášen dvorský dekret, který obnovuje zákaz stavět domy ze dřeva. Dekret z 30. 3. 1816 uvádí, že zákaz stavět ze dřeva se vztahuje také na vedlejší hospodářská stavení a na ploty.

Z důvodu protipožární ochrany byly po roce 1848 zakázány i staré způsoby osvětlení v domě, ve chlévech s podestýlkou již dříve (lit. 016: V. Frolec, str. 147).

Požární hák a žebřík

Na staveních visel pod střechou pro případ požáru hák nasazený na dlouhém bidle, žebřík a plátěná vědra. Hák sloužil pro snadné a rychlé stržení střechy se spalnou krytinou, běžně včetně krovu. V případě využití podkroví ke skladovacím účelům mohla být konstrukce střechy „zdvojená“, s horním krovem nezávislým na spodní konstrukce tzv. lepence. (lit. 016: V. Frolec, str. 174/doplněno).

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

ČERŇANSKÝ, Martin. PAMÁTKY A LIDOVÁ ARCHITEKTURA ČR. URN:NBN:cz-nk2008545.

Přejít nahoru