Lešení

1. Konstrukce ze dřeva nebo ze železných trubek umožňující práci ve výšce;

2. Též ve významu patro (nářečně, východní Morava) (lit. 016: V. Frolec, str. 113).

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

doplnit: foto jižní čechy, vedle třešňového újezdu

Přejít nahoru