Seznam národních kulturních památek – Bolevec, Dolánky, Hoslovice, Krnín, Ratibořice, Rožnov, Říp, Slup, Úpice, Velká. Lhota aj.

V současné době je v ČR prohlášeno za národní kulturní památku 272 nemovitých a movitých věcí nebo jejich souborů. Z celkového počtu kolem 40 tisíc prohlášených kulturních památek se jedná zhruba o 0,6 % hmotných kulturních statků, které jsou považovány za národní kulturní poklad.

mapa: Národní kulturní památky

Mapa národní kulturních památek v ČR

Mapa s vyznačením lokalit národních kulturních památek České republiky stručně popisovaných na této stránce.
Česká republika, Mapa © MaČefotogalerie

Uvedený seznam obsahuje pouze výběr národních kulturních památek, které lze vzhledem k tématu stránek použít. Zastoupeny jsou rodné domy významných osobností či stavby místně související s prostředím vesnice či malého města nebo jeho obyvateli. Za lidovou architekturu v pravém slova smyslu však můžeme považovat jen některé z uvedených památek (např. zemědělskou usedlost v Krníně či Selský dvůr v Bolevci).

Seznam národních kulturních památek v ČR

LOKALITA | Okres | Národní památka

DOLÁNKY U TURNOVA | Semily | Dlaskův statek

Dlaskův statek představuje bývalou usedlost a rychtu v údolí řeky Jizery. Základem je roubený patrový dům v podobě typické pro oblast Pojizeří. Historie Dlaskova statku v Dolánkách u Turnova včetně fotografií uvedena na stránce Dlaskův statek.

HAVLÍČKŮV BROD | Havl. Brod | Štáflova chalupa

Štáflova chalupa se vyznačuje archaickým řešením obytné i hospodářské části. Středověký původ ostatně dokládá vysoká dymná jizba a rozmístění otvorů, z nichž horní sloužil k odvodu kouře z otevřeného ohniště. Další informace na stránce Štáflova chalupa.

HODSLAVICE | Nový Jičín | Rodný dům F. Palackého

Rodný dům historika, spisovatele a zakladatele moderního českého dějepisectví, sloužící jako památník. Historii Palackého rodného domu v Hodslavicích, stručný popis a další fotografie naleznete na stránce Rodný dům Františka Palackého.

HOSLOVICE | Strakonice | Vodní mlýn

Unikátně dochovaný mlýn středověkého původu. Vedle vlastního mlýna s obytnou částí je součástí areálu rovněž stodola, stáje s kolnou a rybník s náhonem. Historii vodního mlýna v Hoslovicích, stručný popis a foto naleznete na stránce Vodní mlýn Hoslovice.

KRNÍN | Český Krumlov | Zemědělská usedlosti

Velká usedlost s domem a hospodářskými stavbami uzavírajícími prostor dvora. Stavební historie sahá až do předbělohorského období, jak dokládají dochované kamenické články středověkých tvarů a profilace. Více na stránce Zemědělská usedlost Krnín.

HUSINEC | Prachatice | Rodný dům mistra Jana Husa

Předpokládané rodiště reformního kazatele, sloužící jako památník. Historii Husova rodného domu v Husinci, stručný popis a další fotografie naleznete na stránce Rodný dům mistra Jana Husa.

MNETĚS | Litoměřice | Hora Říp s rotundou sv. Jiří

Památná hora bájemi a pověstmi spjatá s počátky českých dějin, symbol českého národa zdůrazněný především v době národního obrození. Historické souvislosti a další fotografie naleznete na stránce Hora Říp s rotundou sv. Jiří.

PLZEŇ – BOLEVEC | Plzeň – město | Selský dvůr

Venkovská usedlost tvořená přízemním domem, patrovou sýpkou, chlévy, stodolou a klenutými branami. Historii selského dvora v Bolevci, stručný popis a další fotografie naleznete na stránce Selský dvůr v Bolevci (Plzeň).

PROSTŘEDNÍ BEČVA | Vsetín | Areál Pusteven

Areál dřevěných staveb ze závěru 19. století. Stavby (Libušín se starou Pustevnou, Maměnka a zvonička) byly navrženy Dušanem Jurkovičem tvaroslovně čerpajícím z valašské a slovenské lidové architektury. Historii Pusteven a popis uveden na stránce Pustevny.

mapa: Národní kulturní památky

Mapa národní kulturních památek v ČR

Mapa s vyznačením lokalit národních kulturních památek České republiky stručně popisovaných na této stránce.
Česká republika, Mapa © MaČefotogalerie

LOKALITA | Okres | Národní památka

RATIBOŘICE | Náchod | Babiččino údolí

Údolí proslavené životem a dílem spisovatelky Boženy Němcové, zejména románem Babička čerpajícím ze zde prožitého dětství. Součástí Babiččina údolí je Staré Bělidlo, Viktorčin splav, Panský hostinec, Starý mlýn, zámek Ratibořice a další stavby. Historii Babiččina údolí v Ratibořicích lze nalézt na stránce Babiččino údolí.

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM | Vsetín | Valašské muzeum v přírodě

Náš nejstarší skanzen založený roku 1924 zásluhou bratří Jaroňků. Základem skanzenu se stal městský park, kam byly přesunuty zánikem ohrožené domy z rožnovského náměstí. Od roku 1962 se rozrůstá o valašskou dědinu, představující stavby lidové architektury situované na stráni nad městem. Více o historii na stránce Valašské muzeum.

SLUP | Znojmo | Vodní mlýn

Honosná stavba panského mlýna, s několika vodními koly a řadou náročných tesařských detailů v interiéru. V současnosti je zde expozice mlynářského řemesla. Historii vodního mlýna ve Slupi naleznete na stránce Vodní mlýn ve Slupi.

STADICE | Ústí nad Labem | Královské pole s pomníkem Přemysla Oráče

Pomník zbudovaný hrabětem Nosticem ve tvaru pluhu na podstavci uprostřed královského pole. Pomník je opatřen reliéfy ze života Přemysla Oráče. Historii pomníku u Stadic, stručný popis a další fotografie naleznete na stránce Královské pole s pomníkem Přemysla Oráče.

ÚPICE | Trutnov | Dřevěnka

Původně dům usedlosti, sloužící později jako hostinec. Dům byl vystavěn z velkých neotesaných klád – kuláčů, jejichž použití samo o sobě poukazuje na značné stáří objekt. Historii Dřevěnky v Úpici včetně fotografií lze nalézt na stránce Dřevěnka.

VELKÁ LHOTA | Vsetín | Evangelický kostel

Roubený kostel bez věže, s mansardovou střechou krytou šindelem. Evangelický kostel byl postaven koncem 18. století, krátce po vydání tolerančního patentu. Působil zde farář a spisovatel Jan Karafiát (Broučči). Historii tolerančního kostela ve Velké Lhotě a stručný je uveden na stránce Evangelický kostel Velká Lhota.

Autor textu a fotodokumentace k národním kulturním památkám © Martin Čerňanský

aktualizovat

Přejít nahoru