Mačkárna je stavba pro výrobu perel, kamenů, knoflíků a ověsků na lustry

Malý, většinou zděný domek z neomítnutých žulových kvádrů, zpravidla s dvěma úzkými převýšenými okny v bočních stěnách a s šindelovou, v hřebenu otevřenou sedlovou střechou, jejíž podélný otvor chrání táhlý sedlový jezdec, krytý 2 až 3 řadami šindelů.

V mačkárně byly ze skleněných barevných tyčí mačkány perly, kameny, knoflíky, lustrové ověsky. Mačkárny jsou dodnes charakteristické pro Jablonecko, nejstarší lokality se zachovaly ojediněle v oblasti Janova nad Nisou, Lučan nad Nisou a Josefova Dolu (lit. 016: J. Vařeka, str. 118).

doplnit: srovnání se sklářstvím a skleněnou bižuterií, zejména Jabloneckou

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

Přejít nahoru