Valené a plackové klenby – konstrukce kamenných kleneb

Klenbou rozumíme překlenutí prostoru za pomoci kusového staviva – kamene a později cihel (cihelné klenby). Nejstarší kamenné klenby jsou valené, mladšího původu jsou klenby plackové.

Konstrukční typy kleneb

Podle konstrukce a techniky provádění můžeme zděné klenby rozdělit na nepravé a pravé. Nepravé klenby se vyznačují vodorovnými spárami a jsou zastoupeny tzv. přečnělkovou klenbou. Pravé klenby mají spáry přibližně kolmé a zahrnují naprostou většinu kleneb nejrůznějšího tvaru. Staršího původu jsou samozřejmě klenby kamenné.

Valené klenby staveb

Pro zdění kleneb vyhovoval více lomový kámen než sbíraný. Z lomového kamene také nacházíme nejstarší kamenné klenby technikou zdění a to u ojediněle dochovaných bohatých pozdně gotických a renesančních objektů vesnických usedlostí (/upraveno)

Většina těchto kleneb, umístěných v komorách a případně i ve sklepech, je tvarována jako valené klenby právě z kamenného lomového zdiva a provedena do typického bednění z širokých fošen.

Plackové klenby staveb

V některých oblastech (např. severozápadně od Prahy) se výrazně uplatnila na klenby místní opuka se svou deskovou odlučností. Schopnost práce s tímto dobře opracovatelným místním materiálem byla natolik rozvinutá a zřejmě i levná, že se používal i pro klenutí plackových kleneb s propracovanou cihlovou vazbou – z opuky se pro zdění kápí tesaly opukové „cihly“, resp. kvádříky cihlové velikosti.

Se souhlasem autora převzato z publikace
Lidové stavby.  Architektura českého venkova © Jiří Škabrada

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru