Historismus a historizující stavby 2. pol. 19. století

Období 2. poloviny 19. století je charakterizováno koncem užívání místních stavebních materiálů. Souvisí to zejména s rozvojem dopravy a komunikací. Ve slohové architektuře převládají historizující stavby,na vesnici zástavba tradičních forem a dispozičního upořádání.

Rozvoj železnice

Vlivem benevolence stavebního řádu nachází nové uplatnění dřevěné konstrukce a to zejména díky opětovnému užití rámových konstrukcí. Rámové konstrukce jsou používány nejen na některé venkovské stavby nebo jejich konstrukční části, ale zejména na drážní stavby doprovázející nebývalý rozvoj železniční sítě.

Nejstarší železniční tratě pro parní lokomotivy byly přitom zprovozněny již před závěrem 1. poloviny 19. století a ve stejném období dobudována i základní silniční síť.

Zděné stavby z pálených cihel

Na zděné novostavby a rozsáhlé přezdívání starších dřevěných staveb jsou používány převážně pálené cihly. Výraznější podíl přitom nachází i uplatnění režného zdiva bez omítky.

Trámové a typlové stropy

Trámové stropy jsou důsledně používány v jejich nespalné variantě, tj. s omítnutým podhledem a kotvením pomocí páskové oceli do obvodových stěn. Časté jsou rovněž tzv. typlové stropy, vytvořené položením hraněných stropních trámů těsně vedle sebe.

Segmentové klenby

Pozdní tvary plackových kleneb jsou vystřídány segmentovými klenbami, posléze hojně rozšířenými v kombinaci s válcovanými ocelovými nosníky na zastropení chlévů vesnických staveb – tzv. stájové klenby.

Stolickové krovy a nespalnou krytinou

Na střechy je nadále používána hambalková soustava se dvěmi stojatými stolicemi pod krajními konci hambalků. Mezi střešní krytinou je zastoupena keramická i jiné typy nespalné a skládané krytiny.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Historismus a 2. polovina 19. století © Martin Čerňanský

Literatura a odkazy k tématu:

ŠKABRADA, Jiří. Lidové stavby: architektura českého venkova. Praha: Argo, 1999. ISBN 80-7203-082-5.

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru