Ulička, kápěj nebo soutka mezi stavbami, podél komory nebo u kamen

Ulička

(nářečně, Haná) Prostor mezi dvěma staveními, široký necelé 2 m (Vařeka, 1983, str. 238).

Kápěj

(nářečně, jižní Čechy) Ulička mezi dvěma sousedními staveními, jejichž podélné osy leží rovnoběžně (Frolec, 1983, str. 88). Ve středních Čechách a jinde se pro uličku užívá názevsoutka“ (Frolec, 1983, str. 88).

Soutka

1. Mezera mezi objekty sousedních usedlostí na hranici jejich parcel („ kápěj “) (nářečně, střední Čechy, Telčsko)

2. Úzká chodbička vedoucí podél komory (popř. zadní světničky) ze síně do chléva (nářečně, Pelhřimovsko, Humpolecko)

3. Zákamní, tj. prostor mezi stěnou a kamny ve světnici (nářečně, Benešovsko) (Frolec, Vařeka, 1983, str. 206, 260).

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

Přejít nahoru