Koutnice, též koutní skříňka, je malá skříňka pověšená v rohu světnice

Trojhranná, často ozdobně malovaná skříňka na písemnosti, knihy, peníze a jiné cenné věci, zavěšená ve světnici v koutě se stolem (svatý kout). Je označována také např. „kútnica“ (východní Morava), „armarie“ (severní Slovensko) (lit. 016: V. Frolec, str. 99/kráceno).

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

Přejít nahoru