2 rezervace Karlovarského kraje na okrese Cheb

Ze 2 památkových rezervací lidové architektury Karlovarského kraje nalezneme obě na okrese Cheb – obec Doubravu i Nový Drahov. Okresy Karlovy Vary a Sokolov nejsou doposud zastoupeny žádnou vesnickou památkovou rezervací.

foto: Západočeské rezervace

Památkové rezervace v Karlovarském kraji
Mapka Karlovarského kraje s vyznačením památkových rezervací se soubory lidové architektury. Zcela dole podrobnější mapa.
Karlovarský kraj, Mapka: MaČe • fotogalerie

Vesnické památkové rezervace na okrese Cheb

NÁZEV OBCE | Obec | Okres

Doubrava | Lipová | Cheb

Obec Doubrava představuje vesnici nepravidelného dvorcového půdorysu, založeného v období středověké kolonizace.

Historický stavební fond obce tvoří stavby hrázděné, roubené a zděné konstrukce. Stavby usedlostí v podobě typické pro oblast Chebska pocházejí zejména z 18. a 19. století. Především v patrech a štítech domů nebo kolen je užito dekorativního hrázdění.

Půdorysnému uspořádání a charakteru staveb v obci bude věnována samostatná stránka Doubrava.

Nový Drahov | Třebeň | Cheb

Rozlohou nevelká vesnice nepravidelného půdorysu středověkého původu, charakterizovaná dvorcovou zástavbou. Čtyřstranné dvorce v podobě typické pro oblast Chebska tvoří stavby pocházejí převážně z 18. a 19. století.

Domy i hospodářské stavby se vyznačují roubenými, hrázděnými a zděnými konstrukcemi. Hrázdění přitom plní výraznou dekorativní funkci v patře a štítech domů, opatřeno výrazným barevným nátěrem. U zděných domů patrového uspořádání převažuje strohá plastická výzdoba. Často je tvořena pouze rámováním štítového průčelí (římsy, nároží a ramena štítu) a okenních otvorů (jednoduché šambrány).

Historické zástavbě obce prohlášené za památkovou rezervaci bude věnována stránka Nový Drahov.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Karlovarský kraj – památkové rezervace lidové architektury © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru