Okna a jejich častá poškození – rámy a výplně, parapety a římsy, kování Kromě nosných konstrukcí roubených stěn a podstávek jsou poškozením ohroženy rovněž dřevěná okna a dveře. Prodloužení jejich životnosti zpravidla souvisí s vhodnou povrchovou úpravou, která nabývá u dřevěných prvků malých profilů většího významu než v případě rozměrných trámů. Poškození dřevěných okenních říms …

Poškození dřevěných oken – degradace říms a parapetů, rámů a křídel, koroze kování Pokračovat ve čtení »