Poškození oken ze dřeva – degradace říms a parapetů, rámů a křídel, koroze kování

Okna a jejich častá poškození – rámy a výplně, parapety a římsy, kování Kromě nosných konstrukcí roubených stěn a podstávek […]

Poškození oken ze dřeva – degradace říms a parapetů, rámů a křídel, koroze kování Read More »