Příčiny poruch a poškození střech – klimatické vlivy, návrh a provedení střechy nebo vestavby a nástavby Střešní konstrukce slouží jako ochrana stavby před vnějšími klimatickými vlivy, které jsou zároveň nejčastější příčinou stavebních poruch. Vedle působení klimatických vlivů jsou velmi časté i poruchy nebo poškození střechy, jejichž příčinu lze spatřovat především v materiálovém provedení nebo samotné …

Poruchy střešní konstrukce a příčiny – klima, neudržba a nevhodné zásahy Pokračovat ve čtení »