Projekt rodinného domu – přízemní a patrový rodinný dům na vesnici

Vzorové projekty rodinných domů vycházejících z objemových forem tradičních obytných staveb v prostředí vesnice. Základní architektonická forma domů vychází z obdélníkového půdorysu, jehož přízemí nebo patro zastřešuje střecha sedlového tvaru.

Přízemní rodinný dům

Přízemní rodinný dům - vzorový projekt

Rodinný přízemní dům z normálního horizontu – drátový model projektu rodinného domu, pro jehož návrh je příznačné uvědomělé respektování tradičních kompozičních pravidel a stavebně-architektonických charakteristik tradičních venkovských domů (lit. 040: návrh, vizualizace a text: autor serveru, 2004).

Projekt přízemního rodinného domu

Přízemní rodinný dům z ptačí perspektivy – studie projektu vzorového venkovského domu, která si však neklade nárok na absolutní platnost. Jedná se totiž o obecné řešení bez okrajových urbanistických, přírodních a kulturních podmínek.

Z hlediska urbanistických podmínek musí být důsledně zohledněna především vazba rodinného domu na hospodářské objekty k obytné stavbě příslušející. Dále jsou to samozřejmě širší vztahy k okolní zástavbě sídelního útvaru vůbec.

Z hlediska konkrétního utváření staveniště nacházejícího se v určitém přírodním prostředí je pak třeba do návrhu rodinného domu promítnout např. členitost přilehlého terénu, směr převládajícího větru atd. Poněkud jiná situace nastává u orientace ke světovým stranám, která již byla do návrhu částečně začleněna. Musíme ji však stejně odpovídajícím způsobem „doladit“, neboť vycházela z předpokladu volně stojícího nezastíněného objektu s dostatečným prostorem umožňujícím optimální orientaci zápražím k jihu.

Návrh rodinného domu se musí rovněž v plné míře snažit zohlednit kulturní specifika oblasti ve které bude situován. Tyto tzv. regionální charakteristiky odrážející místní stavební zvyklosti nesmí mít ovšem formu dodatečně přidávaných “ozdobností” k jinak hotové již stavbě. Měli by se už od samého počátku stát nedílnou a do návrhu integrovanou složkou, která zaručí pokračování regionálního utváření venkovské architektury.

Z uvedeného pak vyplývá, že projekt vzorového rodinného domu v žádném případě nemá sloužit jako snadno kopírovatelný vzor. Je nepochybné, že před započetím konkrétní stavby může její řešení doznat mnoha změn na základě místních okrajových podmínek (tj. podmínek urbanistických, přírodních a kulturních) (lit. 040: návrh, vizualizace a text: autor serveru, 2004).

Patrový rodinný dům

Patrový rodinný dům - vzorový projekt

Rodinný patrový dům z ptačí perspektivy – drátový model projektu objemného patrového domu, jaké známe z prostředí vesnic českého severozápadu. Pro jeho návrh bylo opět příznačné respektování tradičních kompozičních pravidel a stavebně-architektonických charakteristik (lit. 040: návrh, vizualizace a text: autor serveru, 2004).

Projekt patrového rodinného domu

Patrový rodinný dům z normálního horizontu – stejně jako v případě projektu přízemního domu i zde platí nutnost zohlednění místních okrajových podmínek (tj. podmínek urbanistických, přírodních a kulturních). Návrh novostavby rodinného domu představuje navíc pouze tzv. minimalistické řešení, které lze dále architektonicky rozvíjet. Zejména se jedná o možnost obohacení do dvora orientované stěny. Ta s ohledem na svou orientaci k jihu umožňuje provedení částečně nebo zcela otevřených konstrukcí – pavlačí, balkónů, lodžií či arkádových chodeb (lit. 040: návrh, vizualizace a text: autor serveru, 2004).

Autor textu a fotodokumentace k Projekty rodinných domů © Martin Čerňanský


Literatura a odkazy k tématu:

ČERŇANSKÝ, Martin, Disertační práce, ČVUT

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru