Nemovitost je pozemek nebo stavba

1. Pozemky

2. Stavby spojené se zemí pevným základem. V evidenci nemovitostí se vyznačují veškeré nemovitosti s uvedením druhů (kultur), výměry a způsobů užívání, dále vlastnické vztahy, právo osobního užívání pozemku, omezení vlastnických práv a další důležité právní skutečnosti týkající se nemovitosti (lit. 016: V. Frolec, str. 132).

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

Doplnit: odkaz na Katastrální zákon, Stavební zákon, Oceňovací vyhlášku

Přejít nahoru