Nádvoří

Architektonicky upravený dvůr. Na vesnici se vyskytuje u některých reprezentačních veřejných budov (lit. 016: V. Frolec, str. 126).

Často u letních šlechtických sídel, tj. zámečků. Úprava spočívá nejen ve zpevnění povrchu, vyskytující se rovněž u hospodářských dvorů v různém rozsahu, ale zejména přidání prvků mobiliáře. Významnou úlohu má rovněž vegetace, plnící též estetickou funkci (doplněno, MaČe).

Přejít nahoru