Poličský dům – architektonická forma a stáří domů

Poličský dům náleží k domovému typu Českomoravské vrchoviny. V rámci tohoto typu reprezentuje místní dobovou formu domů v okolí města Poličky. Uvedenou klasifikaci je přitom třeba chápat jako popisnou, postihující skutečnou situaci jen v omezeném rozsahu.

Průčelí roubeného poličského domu, charakterizovaného podlomením, valbičkou a pravidelným lichoběžníkovým štítem s bedněním typu ondřejského kříže ve tvaru X (foto: MaČe • fotogalerie).

Roubené domy

Starší poličské domy se vyznačují roubenou konstrukcí, použitou v celém půdorysném a výškovém rozsahu s vyjímkou podezdívky, kuchyňské části a přezdění poškozených částí domu. Obytný prostor staršího roubeného domu tvoří vysoká světnice z kuláčů a/nebo již hraněných trámů. Strop světnice je povalový, s čely viditelnými i na hlavním průčelí bez celoplošné povrchové úpravy.

Zastřešení domů je sedlového tvaru, přičemž jako střešní krytiny starších domů je užito šindele. Na úrovni vazných trámů kromu je střecha opatřena podlomením a ve vrcholu štítu zkosena nízkou valbičkou. Vzniklá lomenice lichoběžníkového tvaru je bedněna diagonálně do středového kříže a opatřena větracími otvory.

Datování domů

Složitost problematiky související s klasifikací domových typů a zejména jejich místních dobových forem je dána rovněž skutečností, že řada staveb nevznikla jako regionální novostavby nýbrž postupným stavebně-historickým vývojem.

Mimořádně dlouhý a složitý stavebněhistorický vývoj uvedeného domu dokládá dendrochronologické datování. Odebrané vzorky dřevěných prvků byly datovány do 16. až 20. století. Nejstarší je roubená komora v zadní, severní části domu. Řadu dřevěných prvků přitom charakterizuje opracování již nefunkčními tesařskými spoji, dokládajícími v minulosti zcela běžné druhotné užití stavebního materiálu.

Příklad roubeného domu z oblasti Poličky je dokladem dlouhého stavebně-historického vývoje, který vyústil v místní dobovou formu. Dendrochronologické datování převzato z www.dendrochronologie.cz (foto: MaČe • fotogalerie).

Zděné domy

Mladší stavby domů navazují na starší vrstvu a mají obdobné architektonické formy. Jsou však již postaveny z nespalného stavebního materiálu, charakterizované zděnými stěnami v celém půdorysném a výškovém rozsahu a pálenou střešní krytinou na únosnějším typu krovu.

S ohledem na klasifikaci domových typů je opět můžeme zařadit mezi místní dobovou formu, třebaže dobou vzniku již pozdější než dřevěné domy. Z důvodu postupného přezdívání je řada staveb charakterizována rovněž kombinací obou stavebních materiálů. Polozděné a zděné domy z oblasti Poličska budou popisovány v následujících kapitolách.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Poličský dům © Martin Čerňanský

Přejít nahoru