Jizerská tabule

Zděné domy Jizerské tabule – konstrukce, výzdoba a střešní krytina Mladší vrstvu tradiční zástavby v prostoru Jizerské tabule mezi Mělníkem a Mladou Boleslaví reprezentují celozděné patrové domy. Svým hmotovým řešením vycházejí z podoby dřevěných nebo polozděných domů. Zděné domy foto: Zděný patrový dům Dům vystavěný po roce 1842, kdy mapa zaznamenala v obci jen spalné …

Zděný patrový dům Mělnicka a Mladoboleslavska – konstrukce, výzdoba a střešní krytina Pokračovat ve čtení »

Vjezdové brány a branky – architektonické tvarosloví a výzdoba Mezi architektonicky výrazné objekty stavěné v oblasti Jizerské tabule náleží zděné klenuté brány a branky. V omítce jsou datované nejčastěji do 1. poloviny 19. století (někdy až druhé) a doprovázejí starší roubené a polozděné domy i mladší zděné domy stejného data výstavby. Brány a branky foto: …

Zděné brány Mělnicka a Mladoboleslavska – architektonické tvarosloví a výzdoba Pokračovat ve čtení »

Osídlení a obce Jizerské tabule – vesnická sídla a stavby lidové architektury Jizerská tabule představuje úrodnou oblast v prostoru vymezeném dnešními městy Mělník a Mladá Boleslav, pravidelně členěnou údolími a roklemi. Oblast náleží k velmi starému sídelnímu území s řadou významných obcí i jednotlivých památek. Osídlení a obce mapa: Historická mapa Jizerské tabule Mapa II. …

Obce Mělnicka a Mladoboleslavska – osídlení Jizerské tabule a lidové stavby Pokračovat ve čtení »