Urbanistické řešení

Poválečný vývoj vesnice – hlavní nedostatky a problémové jevy První část přednášky byla ve stručnosti věnována poválečnému vývoji naší vesnice. V rámci této části bylo uvedeno několik základních nedostatků a problematických jevů včetně možnosti alespoň částečné nápravy některých z nich. Dezurbanizace a zhoršení prostředí vesnice Hlavní problémy prohlubované v poválečném období vývoje naší vesnice spočívají …

Vesnice po II. světové válce – poválečný vývoj, dezurbanizace a odklon od tradiční architektury Pokračovat ve čtení »

Přístavba domu – zásady a pravidla regulující přístavbu k domu Na kresebných schématech zobrazujících půdorys a příčný řez tradičního přízemního domu je znázorněn doporučený rozsah možné přístavby. Respektováním jeho krajních hranic vymezujících maximální rozměry přístavby dochází k výrazné eliminaci nevhodných architektonických forem. Velikost a tvar přístavby je důsledně odvozen z prostorového utváření samotného domu a …

Vhodné a nevhodné umístění přístaveb domu a regulace dle návesní a uliční čáry i veřejného prostranství Pokračovat ve čtení »

Umístění staveb na vesnice – prostorotvorná a volná skladba Náčrty uvedené níže ve značně zjednodušené podobě vystihují jeden ze základních a přetrvávajících nedostatků naší poválečné architektury, která se stala architekturou bez urbanistického prostoru. Došlo k částečné nebo úplné dezurbanizaci mnoha vesnických sídel i jejich základních skladebních jednotek – selských usedlostí. Uspořádání staveb nevytvářející prostor Neurbanizovaný …

Sídelní prostor a rozmístění staveb, prostorová skladba staveb v terénu Pokračovat ve čtení »