Arkýř je převislá část stavby vynášená podporou nebo konzolami

/ z latinského arcere, tj. hradit, opěvňovat

Uzavřená část budovy vyložená před její průčelí na konzolách nebo podporách, umožňující výhled do stran podél průčelí. Nejčastěji se vyskytuje u gotických a renesančních staveb v městském prostředí. Bývá také častým prvkem městské a vesnické architektury z období národního obrození v balkánských zemí (V. Frolec, str. 12).

Proslulým je arkýř Karolina v Praze na Ovocném trhu, zachovaný z období přestavby měšťanských domů na univerzitní kolej (doplněno, MaČe).

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

provázat s fortifikační funkcí, doplnit flankování

Přejít nahoru