Stručná historie obce Úholičky, historické mapy a pohlednice

Historie obce Úholičky – stručný historický vývoj

Archeologickými nálezy doloženo osídlení oblasti již před naším letopočtem. Obec v dnešní poloze založena asi lidmi ze staré osady situované níže a ohrožované častými povodněmi. První písemná zmínka o nové obci pochází až z roku 1603 (Historický lexikon obcí České republiky, vydal ČSÚ, Praha 2006).

Historické mapy s vyznačením obce Úholičky ve vztahu k městu Praze, tehdy ještě vymezené barokním opevněním. Dole mapa stabilního katastru a mapa pozekového katastru (mapy © ČÚZK, zdroj map: archivnimapy.cuzk.cz, text © www.obec-uholicky.cz, kráceno).

Starší historie obce

Ve 14. století obec v majetku pražské kapituly sv. Víta. Roku 1420 zabavena církvi císařem Zikmundem a upsána Václavu z Valovic, část možná též v majetku pražského purkrabství. S ohledem na rok první písemné zmínky se tyto údaje, převzaté ze stránek obce Úholičky, vztahují nejspíše ke staré osadě uváděné ještě jako Hoholice.

Kolem roku 1600 ves nakrátko opět v majetku pražské kapituly. Po roce 1620 “pro vzpouru” zkonfiskovány, majitelem v té době již nejspíše V. Trmal z Toušic. Poté majetkem císařského místodržícího, knížete Karla z Lichtenštejna. Později v majetku pražského měšťana Martina Nováka, jehož dědicové roku 1860 velkostatek prodali.

Roku 1873 získává majetek hrabě Valdštejn, který vykoupil dva sousední statky a na jejich místě vystavěl zámek. Místo zahrad byl založen zámecký park. Později Valdštejnové hospodářská stavení i pole pronajímají A. Steinovi, zakládajícímu podnik na šlechtění řepného semene.

Mladší historie obce

Významný zlom v dějinách obce nastává na počátku 20. století. Roku 1901 kupuje zámek, velkostatek i polnostivelkopodnikatel a politik J. Wohanka. Jako první zavádí pěstování řepného semene ve velkém a zakládá rovněž šlechtitelské stanice, jednu přímo v obci. Později v této činnosti pokračují jeho synové, kupující pro čištění a uskladnění řepného semene bývalou továrnu v Roztokách.

Na počátku 20. století jsou v obci:

  • čtyři hostince včetně zájezdního sloužícího hlavně pražským výletníkům
  • tři obchody se smíšeným zbožím
  • řezník

Po II. světové válce nastává v důsledku kolektivizace a vzniku tzv. střediskových obcí úpadek. Po polovině 20. století výrazně klesá i počet místních obyvatel.

Pohlednice a historické fotografie obce Úholičky

Pohlednice a historické fotografie obce Úholičky včetně zámku (pohlednice © www.fotohistorie.cz, fotografie vlevo dole a text © www.obec-uholicky.cz, fotografie zámku upravená do černobílé verze © MaČe • fotogalerie).

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Úholičky – stručná historie obce © Martin Čerňanský