zděné přízemní domy

Domy jihozápadních Čech – regiony a typy jihozápadočeských domů Základní domový typ jihozápadních Čech reprezentují domy štítové orientace nebo volněji postavené v horském pohraničním terénu. Domy různého dispozičního typu se vyznačují přízemním uspořádáním, někdy patrové nebo se sklepem v důsledku svažitosti terénu. foto: Dům jihozápadních Čech Roubené a zděné domy jihozápadních Čech a jejich výrazné …

Domy jihozápadních Čech – přízemní dům roubený na Šumavě a zděný dům v Pošumaví Pokračovat ve čtení »

Domy jižních Čech – regiony, typy a formy jihočeských domů Základní domový typ jižních Čech představuje přízemní dům štítové a později též okapové orientace. Domová dispozice je komorového typu a místy rovněž komoro-chlévního typu. foto: Dům jižních Čech Přízemní roubené a zděné domy jižních Čech a jejich výrazné dobové formy. Přehled hlavních regionů uveden na …

Domy jižních Čech – přízemní roubený nebo zděný jihočeský dům Pokračovat ve čtení »

Zděné stavby středních Čech – oblasti se stavbami zděné konstrukce Vedle roubených domů a hospodářských staveb se ve středních Čechách můžeme již od středověku setkat i s domy zděnými z místně dostupného kamene. Zděné stavby foto: Zděné stavby z kamene a cihel Patrové domy vyzděné z kamene a završené střechami různého tvaru. Původní plastická výzdoba …

Zděné domy a hospodářské stavby ve středních Čechách Pokračovat ve čtení »

Domy středních Čech – regiony, typy a formy středočeských domů Základní domový typ středních Čech v oblasti Středočeské pahorkatiny a povodí Berounky má štítovou orientaci a vyznačuje se přízemním řešením. Z hlediska dispozičního řešení jsou domy převážně komorového typu. foto: Dům středních Čech Přízemní roubené a zděné domy středních Čech a jejich dobové formy.Přehled hlavních …

Domy středních Čech – přízemní roubený a zděný dům, krov a střešní krytina domu Pokračovat ve čtení »