Dřevěná a zděná sušárna ovoce – stavby k sušení ovoce v zahradě či sadu

Sušárny ovoce jsou drobné hospodářské stavby sloužící k sušení švestek, jablek a hrušek z důvodu jejich uchování i pro zimní období. Kromě sušárny ovoce je používán též výraz sušírna nebo ve východních Čechách suška.

Rozšíření a umístění sušáren ovoce

foto: Sadařství – sušárny ovoce

Sušárny ovoce roubené a zděné konstrukce

Korno – zahrady se sušárnami ovoce za stodolami zemědělských usedlostí, Skanzen Veselý Kopec – roubená sušárna ovoce přemístěná ze Střítěže ,Libeň – zděná sušárna ovoce v zahradě
Dědictví zemědělské kultury, Foto © MaČefotogalerie

Stavby sušáren ovoce jsou rozšířeny od počátku 19. století a to zejména v ovocnářských krajích, kde náleží k častému vybavení větších zemědělských usedlostí. Sušárny stojí obvykle v zahradách za stodolami těchto usedlostí, tj. v humnech nebo jsou situovány v ovocných sadech.

Nevelké půdorysy sušáren jsou velmi dobře patrné historických mapách Stabilního katastru, pořízených v měřítku M 1:2880 během 2. čtvrtiny 19. století.

Selské a obecní sušárny

Stavby sušáren na ovoce často sloužily několika hospodářům nebo byly jako obecní majetek pronajímány.

Konstrukce a stavba sušárny ovoce

Pomineme-li archaické formy zemních sušáren jsou dochované stavby sušáren reprezentovány ponejvíce stavbami roubené nebo sloupkové konstrukce v kombinaci s bedněním.Mladší sušárny ovoce jsou zděné konstrukce s použitím místního kamene a později i cihel. Ve všech případech je zděná samozřejmě pec a komínové těleso. Valbová nebo sedlová střecha sušárny je kryta došky nebo šindelem. později též pálenou střešní krytinou – taškami.

Sušárny ovoce a skanzeny ČR

foto: Sušárna ovoce ve skanzenu

Roubená sušárna ovoce z Břístve na Nymbursku

Roubená sušárna ovoce z počátku 19. století. Stavba byla přemístěná z Břístve, kde se nacházela ve švestkovém sadu.
Skanzen Přerov nad Labem, okres Nymburk, Foto © MaČefotogalerie

S několika sušárnami ovoce starší roubené konstrukce se můžeme setkat i v našich muzeích v přírodě – skanzeny ČR. Jedná se většinou o stavby přemístěné z nedalekých lokalit, na kterých byly ohroženy bezprostředním zánikem.

Jedná se například o sušárny ve skanzenu Strážnice, Přerově nad Labem nebo na Veselém Kopci.

Samostatná stránka je rovněž věnována vybavení sušáren a sušení ovoce.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Sadařství – dřevěné a zděné sušárny ovoce © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *