Tesařské spoje rámů – přeplátování a čepování trámů

Tesařské spoje zajišťují spojení jednotlivých dřevěných prvků do staticky tuhého rovinného nebo prostorového rámu, schopného přenášet účinky stálého i nahodilého zatížení.

Přeplátování

Jednostranné nebo oboustranné přeplátování jištěné kolíkem se užívalo zejména u šikmých zavětrovacích prvků ve funkci vzpěr nebo táhel. Tento typ tesařského spoje byl prováděn jak v místě křížení šikmých prvků se svislým nebo vodorovným prvkem, tak v místě jejich ukončení.

Čepování

Čepování bylo používáno především pro uchycení dřevěných sloupků (stojek) do prahového a okapního trámu, stejně jako uchycení krátkých vodorovných prvků situovaných mezi sloupky. Později je užíváno rovněž u šikmých pásků, představujících krátké trámkové vzpěry původně spojované se svislým sloupkem a vodorovnou ližinou charakteristickým rybinovým plátováním.

Výhodnou tradičních tesařských spojů je snadná rozebíratelnost konstrukce a možnost výměny dožilých prvků. Snadné rozebiratelnosti bylo často využito k přesunu (transferu) zánikem ohrožených staveb do nejblíže situovaného muzea v přírodě.

S ohledem na charakter tesařských spojů se nejedná o tuhé, ale poddajné (téměř kloubové, byť s omezenou možností pohybu) spojení schopné přenášet jen minimálně ohybové momenty.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Tesařské spoje rámových konstrukce © Martin Čerňanský