Rámové dřevostavby – konstrukce rámových staveb

Rámové stěny staveb jsou tvořeny obvykle nosnou trámovou kostrou doplněnou o prkenné bednění nebo výplň různého materiálového provedení.

foto: Rámové stěny stodoly

Dřevěná stodola rámové konstrukce opatřené vnějším bedněním. Vlastní nosné prvky rámu tvoří svislé sloupky, vodorovné trámy a šikmé vzpěry ztužující funkce.
Obec Salajna, okres Cheb, Foto © MaČefotogalerie

Dřevěný rovinný rám

Dřevěný rám staveb rámové konstrukce je tvořen svislými sloupky propojenými prahovým a okapním trámem, tj. ližinou.

V řadě případů jsou zde ještě další vodorovné trámky, situované ze statických důvodů mezi sloupky nejčastěji uprostřed výšky nebo v místě otvorů různého účelu – okna a dveře.

Ztužení rámu

Rovinná sestava svislých a vodorovných prvků je ve většině případů ještě doplněna o šikmé prvky zajišťující podélné ztužení rámu v jeho rovině, k němuž ostatně přispívá i zmíněné obednění nebo výplně rámových polí u staveb hrázděné nebo drážkové konstrukce.

Šikmé vzpěry a pásky

K podélnému ztužení nebo-li zavětrování rámu jsou používány především dlouhé průběžné vzpěry i krátké rohové vzpěrky nazývanépásky. Nároží stavby vystavěné rámovou konstrukcí tvoří rohové sloupky společné vždy pro dva přilehlé stěnové rámy.

Dřevěný prostorový rám

Rovinné rámy situované po obvodě vymezeného prostoru nebo stavby mohly být u některých stavebních objektů doplněny o další mezilehlé konstrukční prvky, ať již se jednalo o svislé, vodorovné nebo diagonální prvky. K doplnění dalších dřevěných prvků docházelo pouze v místech nebo u staveb, kde nepřekáželo vnitřnímu provozu (např. zvonice).

Ze statického hlediska došlo doplněním dalších konstrukčních prvků ke vzniku prostorového rámu, vyznačujícího se odlišným statickým působením než čtyři rovinné rámy prostě spojené na nároží. Oproti rovinnému rámu se prostorový rám vyznačuje větší tuhostí a je v závislosti na umístění ztužujících prvků zpravidla schopen přenášet zatížení ve všech směrech včetně účinků dynamického charakteru (např. pohyb zvonů).

Obvodový plášť

S ohledem na řadu možných řešení je obvodovému plášti (nejen) rámových staveb věnována samostatná stránka.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Dřevostavby – rámové konstrukce © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *