Freska je nástěnná malba do vlhké omítky

V lidové architektuře se fresky dochovaly jen ojediněle, a to převážně s náboženskou tématikou (jižní Čechy, např. Debrník a Klečaty na okrese Tábor, Litochovice, kaple v Sudkovicích a Jiřetice na okrese Strakonice (lit. 016: J. Vařeka, str. 58).

Literatura a odkazy:

Lidová architektura. Encyklopedie © Václav Frolec, Josef Vařeka