Kamna a sporáky z kachlů – středověká a novověká kamna, moderní sporáky

Rozšíření kachlových kamen postupně nahrazujících starší pec je v rámci Evropy různé. Kromě tohoto nebývale odráží sociální diferenciaci společnosti, kterému je poplatné i vlastní provedení kachlových kamen.

Gotická kamna

foto: Kachlová kamna

Historická kachlová kamna gotická, renesanční, barokní a rokoková

Rekonstrukce historických kachlových kamen – gotická, renesanční, barokní a rokoková kamna
Olomouc, Říčany, hrad Šternberk a Praha – Arcibiskupský palác, © Česká pošta

Počátek používání kamen spadá již do 13. a 14. století, tedy do středověkého období výrazově ovládaného gotickou architekturou.

Celá středověká kamna se v našich zemích ovšem nedochovala a jsou známa pouze z rekonstrukcí na základě archeologických objevů gotických kachlů. Užívání středověkých kamen přitom souviselo jen s prostředím nejvyšších společenských vrstev.

Renesanční a barokní kamna slohové architektury

Kromě interiérů klášterů, zámků (kachle renesanční) a paláců pronikají od 16. století pokojová kachlová kamna rovněž do honosnějších měšťanských domů. Zde v podobě ojediněle dochovaných renesančních a početněji dochovaných barokních kachlových kamen dosahují po výtvarné i řemeslné stránce nebývale vysoké úrovně.

Barokní a klasicistní kamna lidové architektury

Od konce téhož období začínají z vyšších společenských vrstev pronikat kachlová kamna zcela ojediněle i do venkovského prostředí. Za období skutečného rozšíření kachlových kamen na venkově je však možné považovat až 18. století a počátek 19. století, se zřetelným postupem od západu na východ.

Starší a velikostí i formou nepřehlédnutelná jsou kachlová kamna vyrobená z velkých jednobarevných barokních kachlů i mladší kamna klasicistního tvarosloví, náležejícího již do období moderních dějin.

Moderní kamna a sporáky z plochých kachlů

foto: Sporáky a trouba

Kachlová trouba z plochých mramorovaných kachlů

Zděný sporák s kachlovým nástavcem pečící trouby. Kachle opatřeny mramorovým dekorem oblíbeným v závěru 19. století.
Lokalita nezveřejněna, okres Šumperk, Foto © MaČe • fotogalerie

Moderní dějinyzejména 2. poloviny 19. až počátku 20. století jsou charakterizovány rozšířením zděných a kachlových sporáků. Po domech zámožnějších společenských vrstvev jsou sporáky v tomto období osazovány rovněž do světnic nebo vstupních síní venkovských domů řadového obyvatelstva i obydlí domkářů. Pro jejich stavbu jsou užívány pálené cihly a ploché kachle často menších rozměrů.

Tvar a moderní kachle

Dochází přitom taktéž k zjednodušení původně odstupňovaného či oblého tvaru a sporáky získávají tvar prostého hranolu, ještě s typickým kachlovým nástavcem pečící trouby. Vnější výraz je přitom často určován mělkým vzorem nebo mramorováním moderních kachlů.

Autor textu a fotky k heslu
Kachlová kamna a kachlové sporáky © Martin Čerňanský

Přejít nahoru