OSÍDLENÍ A STAVBY

Přírodní podmínky a obce – vliv polohy a terénu na vesnická sídla Každé z vesnických sídel se vyznačuje jedinečným a nezaměnitelným přírodním prostředím, které se podstatnou měrou podílelo na formování půdorysného uspořádání sídelního útvaru i samotném řešení staveb. foto: Vesnice v údolní poloze Vesnice v údolní poloze členitého terénu Jeseníků. Založení souvisí s těžbou nerostných …

Přírodní podmínky pro zakládání vesnic – poloha, půda a terén, klima a voda Pokračovat ve čtení »

Starší zděné stavby – portály, ostění a klenby zděných staveb Na starší zděné stavby je užíváno kamene, přičemž charakteristickým znakem staveb je značná síla (tloušťka) obvodového zdiva a při užití kleneb jejich výrazně nadvýšený profil. Kromě kleneb jsou samozřejmě časté i trámové stropy. Starší zděné stavby z kamene Starší vrstva zděných staveb je provedená z …

Starší zděné stavby Pokračovat ve čtení »

Datování staveb – metody datování Kromě tzv. stavebně-historických průzkumů staveb zahrnujících rovněž archivní rešerše nabývají na významu rovněž exaktní metody datování vzorků stavebního materiálu použitého na stavbě konkrétního objektu. Exaktní datování materiálu Výjimku z hlediska velmi obtížného určení stáří objektu pouze na základě dochovaného stavebního materiálu mohou přestavovat některé moderní exakní metody datování staveb, resp. …

Datování stavebního materiálu Pokračovat ve čtení »

Průzkumy staveb – stavebně-historické průzkumy a archivní rešerše Historickým vývojem staveb s důrazem na určení staří objektu i jeho pozdějších přestaveb se zabývají stavebně-historické průzkumy. Kromě dokumentace jsou jejich součástí rovněž archivní rešerše. Stavebně-historický průzkum K datování staveb dochází na základě kvalifikovaného odborného průzkumu a to na místě samém. Dále rovněž studiem historických pramenů včetně …

Stavebně-historické průzkumy staveb Pokračovat ve čtení »