Krovy

Vaznicové krovy a konstrukce vaznicových krovů Nejmladší krovové konstrukce užívané v závěru tradičního vesnického stavitelství představují vaznicové krovy, prováděné často společně s půdními nadezdívkami. Exteriéry staveb a nadezdívky Vaznicové krovy se zabydlují na vesnici od konce 19. století, opět s určitým zpožděním oproti městskému prostředí. Doprovázeny jsou půdními nadezdívkami, které dosti výrazně mění celkový vnější …

Vaznicové krovy – půdní nadezdívky a konstrukce vaznicových krovů – rozpěry, kleštiny, dekorace Pokračovat ve čtení »

Mansardové krovy na střechy škol, far, hospod a zámečků Na stavbách škol, farních úřadů, hospod i zámečků se více něž jinde uplatnila tvarově náročná mansardová střecha. Této odpovídala složitější konstrukce krovu se stolicemi, profilovanými římsami a šindelovou krytinou. Mansardové krovy V typicky barokních mansardových krovech, které se na venkově užívaly na významnějších stavbách (školy, farní …

Mansardové krovy – mansardová střecha školy, fary, hospody či zámečku, štítové a střešní římsy Pokračovat ve čtení »

Hambalkové krovy a konstrukce krovů se sloupky Mezi zdaleka nejrozšířenější typ krovu náleží hambalkové krovy. Hambalků ve funkci rozpěr mezi krokvemi je užíváno rovněž u všech mladších typů krovových soustav s vyjímkou vaznicových krovů. Krokve a vazné trámy Vrcholně středověký původ, doložený častým výskytem v gotických stavbách, má další typ krovu se sloupy až do …

Hambalkové krovy – krov s hambalky mezi krokvemi, sloupky a ztužení krovu Pokračovat ve čtení »

Dřevěné krovy a konstrukce krovů se sloupky Historické krovy jsou výhradně dřevěné a jejich vývoj úzce souvisel s použitým materiálem, jeho opracování i spoji. Mezi nejstarší krovové konstrukce náleží krovy se sloupky po celé výšce stavby. Krov se sloupky Krovy s hřebenovou vaznicí signalizují už charakteristické kůlové jamky po masivních sloupech, odkrývané v osách půdorysů …

Konstrukce sloupkových krovů s hřebenovou vaznicí Pokračovat ve čtení »