Typy staveb

Mandl je objekt nebo prostora s dřevěným mandlem k mandlování, tj. žehlení prádla Mandl je mechanický žehlící stroj pro různě velké provozy včetně domácnosti. Výraz pochází z německého „die Mangel“ nebo též „die Wäschemangel„, kde „die Wäsche“ znamená prádlo i umývání. Obdobně anglicky „mangle„. Podle žehlícího stroje je nazýván i prostora u barvírny nebo samostatná …

Mandl je objekt nebo prostora s dřevěným mandlem k mandlování, tj. žehlení prádla Pokračovat ve čtení »

Mačkárna je stavba pro výrobu perel, kamenů, knoflíků a ověsků na lustry Malý, většinou zděný domek z neomítnutých žulových kvádrů, zpravidla s dvěma úzkými převýšenými okny v bočních stěnách a s šindelovou, v hřebenu otevřenou sedlovou střechou, jejíž podélný otvor chrání táhlý sedlový jezdec, krytý 2 až 3 řadami šindelů. V mačkárně byly ze skleněných …

Mačkárna skla je drobná stavba po výrobu perel, kamenů, knoflíků nebo části lustrů ze skleněných tyčí Pokračovat ve čtení »

Listník je drobná stavba nebo přístavek k ukládání listí na podestýlku (nářečně) Jednoduchá dřevěná stavba nebo prkenný přístavek u zadní stěny obytného či hospodářského stavení sloužící k úschově listí. Stavěl se hlavně v horských oblastech, např. v Karpatech, kde se pro nedostatek slámy dobytku podestýlalo listím (velké zásoby listí se ukládaly také pod sedlovou stříškou …

Listník je drobná stavba nebo přístavek k ukládání listí na podestýlku Pokračovat ve čtení »

Králíkárna k chovu králíků, ve dvoře nebo na zahradě Králíkárna je jednoduchá stavební konstrukce malých rozměrů, určená k domácímu chovu králíků. Ke stavbě králíkáren je zpravidla užíváno dřevo, trámky a prkna sbitá dohromady pro vytvoření jednotlivých boxů (kojí). Kromě jednořadného uspořádání je časté i víceřadé, tj. s boxy nad sebou. Zadní strana králíkárny je zpravidla …

Králíkárna k chovu králíků, ve dvoře nebo na zahradě Pokračovat ve čtení »

Sušárna lnu a konopí v zahradě nebo za vesnicí – pazderna nebo konopice? Pazderna Pazderna (dle pazdeří) je nevelká hospodářská stavba, ve které se dosušoval len a konopí. Kromě dosoušení probíhalo v sušárnách rovněž částečné zpracování pro další použití. Pazderny byly obdobně jako jiné sušárny, např. sušárny ovoce, stavěny z protipožárních důvodů v dostatečné vzdálenosti …

Sušárna lnu a konopí v zahradě nebo za vesnicí – pazderna nebo konopice? Pokračovat ve čtení »

Kašna s fontánou – nádrž s vodou ve veřejném prostoru obce Kamenná nádrž s přítokem a odtokem vody, různě architektonicky a výtvarně řešená včetně fontány uprostřed. V našem prostředí se kašny vyskytují převážně jen ve městech a městečkách (V. Frolec, str. 88/kráceno). Ve vesnickém prostředí jsou doloženy ojediněle, přičemž mohou být i transferované z nedalekého …

Kašna s fontánou – nádrž s vodou ve veřejném prostoru obce Pokračovat ve čtení »

Kaple – půdorys, konstrukce a vybavení kaple Kaple je drobná stavba sloužící sakrální funkci. Může se jednak o stavební objekt s přístupným interiérem nebo pouze opatřený výklenkem, tj. výklenkovou kapli či kapličku. V obcích bez kostela bývá kaple nejčastěji situována na návsi či jiném veřejném prostranství ve střední části obce. V případě výklenkových kaplí je …

Kaple – drobná stavba s oltářem, sochou či obrazem světce, výklenková kaple Pokračovat ve čtení »

Hať je cesta přes močály, ohrada či ohrazený pozemek 1. Původně cesta přes močálovitou, nepevnou půdu, upravená trámci, tlustými větvemi nebo svazky proutí položenými na zem 2. Proutěná ohrada kolem zahrady (jihovýchodní Morava) 3. Ohrazený prostor mezi kolibou a ovčím chlévem (východní Morava) (lit. 016: V. Frolec, str. 62). Autor hesla Hať z publikace Lidová …

Hať – cesta přes močály, ohrada kolem zahrady nebo ohrazený pozemek mezi kolibou a ovčínem Pokračovat ve čtení »

Hamr je vodní kovárna (z německého der Hammer, tj. kladivo) Huť, vodní kovárna, v níž na kovadlinu dopadá mocné kladivo poháněné vodním kolem na hřídeli, jiné vodní kolo pohání brusku a měchy kovářské výhně (lit. 016: J. Vařeka, str. 60). Některé dochované lokality: (bude doplněno) doplnit: Hamr na Jezeře, Svobodné Hamry atd.