TÉMATICKÝ OKRUH -D- > NOVOSTAVBY > ZÁSADY NOVÉ VÝSTAVBY NA VESNICI
Novostavby na vesnici a v okolíNOVÉ STAVBY VE VENKOVSKÉM PROSTŘEDÍ
Název kapitoly k novostavbám domů na vesniciRodinné domy > projekty domů > architektura

ARCHITEKTURA DOMU

Architektonické řešení projektu domu

Architektonické znaky vesnického domuŠestá kapitola je věnována architektonickým znakům vesnického domu, přičemž mezi základní určující znaky z hlediska vnějšího výrazu novostaveb na vesnici náleží především:..................půdorysu a dispozičnímu uspořádání staveb, přičemž toto téma bylo popsáno ve vztahu k interiéru tradičního domu. Důvodem je skutečnost, že stavba domu bude náležet mezi zdaleka nejčastější typ novostavby na vesnici. Určující charakteristikou z hlediska utváření domového půdorysu i jeho vnitřního členění je přitom funční využití jednotlivých prostor a provoz. doplnit po jednom obrázku z disertačky

Obsah: Architektonické řešení exteriéru domu 6.1. Geometrická forma stavby domu 6.2. Štítové a podélné průčelí domu6.3. Vnější povrchová úprava stěna a štítu 6.4. Tradiční proporce domu a otvorů 6.5. Dodatečné vnější úpravy stavby

Architektonické řešení exteriéru domu

S ohledem na nekonflitkní zapojení nových rodinných domů do prostředí historických obcí i jejich "kompatibilitu" s tradiční zástavbou vesnice je z hlediska vnějšího výrazu určující architektonická forma domu. Základní tvar určující siluetu domu je nezbytným předpokladem udržení identity našeho venkovského prostředí a nemůže být v žádném případě opomíjen ani u nových projektů rodinných domů.

Oproti základnímu tvaru stavby domu, který lze v podstatě pouze správně nebo špatně geometricky interpretovat, je situace v případě pojednání a úpravy vnějších fasádních ploch domu podstatně složitější. Důvodem je především obtížnější určitelnost jednoznačně vhodného nebo nevhodného pojednání průčelí domu a značná šíře variant spadajících do některé z těchoto subjektivněji vymezených skupin. Svědčí o tom i řada přestaveb historických objektů, u kterých sice zůstal základní tvar domu zachován a přesto byly zcela znehodnoceny nově proraženými okny či dveřmi nebo vnější povrchovou úpravou (tvrdé cementové omítky, oplechování apod.).

6.1. Geometrická forma stavby domu

Pro tradiční výraz venkovského domu je rozhodující jednoduchá geometrická forma sestávající z protáhlého a naležato umístěného čtyřbokého hranolu přízemí (případně doplněného o stejné patro) a z trojbokého hranolu střechy o vhodném sklonu střešních rovin.

6.2. Štítové a podélné průčelí domu

Velkou důležitost již na úrovni projektu rodinného domu je třeba přisoudit exteriéru stavby, zejména nejvíce pohledově exponovanému štítovému průčelí orientovaného do veřejného prostoru návsi nebo ulice. Výraz štítového průčelí má v případě štítově orientované zástavby základní vliv na tvářnost celého domu. U zástavby okapové orientace je naopak rozhodující výraz podélného průčelí, v některých případech opatřeného vstupem do domu přímo z veřejného prostranství.

6.3. Vnější povrchová úprava stěn a štítu

V případě dodatečného nebo již v projektu na nosných obvodových konstrukcí nezávislého provedení vnějších provrchových úprav volit takové jejich členění, které se vyvinulo na starší vrstvě zástavby. Tzn. v případě bedněného štítu ponejvíce jednoduché svislé kladení(tzn. štít ponejvíce svisle a stěna vodorovně). V horských oblastech lze rovněž použít pro některé regiony charakteristický svislý obklad, užívaných i na roubených stěnách domu.

6.4. Proporce domu, oken a dveří či vrat

Při návrhu novostavby rodinného domu vycházet z dobou ověřených a zažitých proporcí s vyváženými poměry výšky, šířky a délky stavby. Totéž samozřejmě plati i pro všechny části nebo stavební prvky, zejména pak pro okna a dveře ve tvaru na výšku orientovaného obdélníku. Netradiční proporce ploch alespoň dodatečně opticky upravit vhodnými stavebními články (např. římsami) nebo odlišnou povrchovou úpravou (např. struktura nebo barevnost omítky).

6.5. Dodatečné vnější úpravy stavby

Důsledně se vyhýbat dodatečným vnějším úpravám staveb, jež jsou nezávislé na původním konstrukčním a výtvarném utváření novostavby nebo historického objektu.

Shrnutí kapitoly: Kapitola architektonické znaky vesnického domu byla věnována základní geometrické formě domu, vnějším průčelním plochám a jejich povrchové úpravě. Dále se kapitola zabývala tradičními proporcemi a dodatečnými vnějšími úpravami staveb na vesnici.

Autor textu o architektuře vesnického domu © Martin Čerňanský


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ


Novostavby na venkověZpět na úvodní stránku: Nové stavby ve venkovském prostředí
    29.01.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
NOVÉ STAVBY
NA VESNICI A OKOLÍ


0.Úvodní část přednášky
1.Poválečný vývoj vesnice
2.Novostavby a opravy
3.Půdorys domu
4.Stavba domu
5.Konstrukce domu
6.Architektura domu
7.Domácí projekty domů
8.Zahraniční projekty
9.Tendence vývoje
10. Vzorový projekt domu

OPRAVY STAVEB
Základní principy

DŮM A CHALUPA
- TYPICKÉ ZNAKY


Novostavby na vesnici


Památky UNESCO pro děti a mládežFOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | OPRAVY A NOVOSTAVBY | OPRAVA, ÚDRŽBA A MODERNIZACE STAVEB | ARCHITEKTURA NOVOSTAVEB | ZNAKY DOMU A CHALUPY  | NOVÉ STAVBY NA VESNICI KRAJINA A URBANISMUS VESNICE | ÚZEMNÍ ROZVOJ VENKOVA | FOTKY
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz