TÉMATICKÝ OKRUH -D- > NOVOSTAVBY > ZÁSADY NOVÉ VÝSTAVBY NA VESNICI
Novostavby na vesnici a v okolíNOVÉ STAVBY VE VENKOVSKÉM PROSTŘEDÍ
Název kapitoly k novostavbám domů na vesniciPřednáška pro Nadaci Občanského fóra

PŮDORYS A DISPOZICE DOMU

Půdorysné a dispoziční řešení domu

Dispoziční členění domového půdorysuTřetí část přednášky byla věnována půdorysu a dispozičnímu uspořádání staveb, přičemž toto téma bylo popsáno ve vztahu k interiéru tradičního domu. Důvodem je skutečnost, že stavba domu bude náležet mezi zdaleka nejčastější typ novostavby na vesnici. Určující charakteristikou z hlediska utváření domového půdorysu i jeho vnitřního členění je přitom funční využití jednotlivých prostor a provoz.

Obsah: Interiérové řešení stavby domu 3.1. Základní půdorysný tvar domu 3.2. Umístění prostoru zádveří domu3.3. Stavební úpravy domové dispozice

Interiérové řešení stavby domu

Stejně jako v předchozí části byla na základě znalosti historického vývoje stanovena pravidla pro dispoziční upořádání interiéru domu. Z rozboru tradičního půdorysného řešení je totiž zřejmé, že se plynule dospělo k objemnějším a složitějším variantám domového půdorysu aniž by došlo k narušení základního principu uspořádání. Tradiční dům po celou dobu historického vývoje zachovává obvyklé trojdílné dělení, které představuje obytná část domu (světnice, dříve jizba), vstupní část domu (vstupní síň s kuchyní nebo kuchyňským koutem) a hospodářská část domu (komora nebo chlév).

Všechny půdorysné varianty domu si navíc dokázaly podržet jednoduchou a přehlednou dispozici, založenou při optimálním tvaru a velikosti stavební parcely na pravoúhlé síti. Mezi výhody pravoúhlého půdorysu důležitými i pro návrh novostavby náleží především technologicky snadné provádění hrubé stavby (stěny a stropy) i následných kompletačních konstrukcí (dlažby apod.)

TEZE PRO NOVOSTAVBY DOMU NA VENKOVĚ

3.1. Půdorys a vstup do domu

Při návrhu půdorysu a dispozičního uspořádání novostaby na vesnici je vhodné využívat pravoúhlého souřadnicového systému a jeho geometrických předností. Základní půdorys vesnického domu by měl nabývat tvaru více či méně protáhlého obdélníka, děleného dále do tří základních dílů a vstupem uprostřed (tj. v blízkosti půdorysného těžiště)

3.2. Ochrana vstupu a umístění zádveří

U novostaveb domu je vhodné pro ochranu vstupu využít přednostně možnosti umístění prostoru zádveří v rámci základní hmoty objektu. Výhodou tohoto řešení je zachování půdorysného obvodu i celkového objemu stavby, zejména v protikladu k dodatečně budovaným zádveří v přístavbách k historickým objektům. Prostor zádveří slouží k vyrovnání rozdílného klimatu a zejména teploty mezi exteriérem a interiérem domu. Současně rovněž umožňuje odložení pracovního oděvu i obuvi.

TEZE PRO OPRAVY HISTORICKÝCH STAVEB

3.3. Přístavby a stavební úpravy

U nezbytných pozdějších úprav v interiéru domu nebo dodatečně prováděných přístaveb k historické stavbě (např. z důvodu chybějící ochrany vstupu) představuje nejvhodnější řešení volba pravoúhlého uspořádání. U přístaveb navíc obdélníkového tvaru s delším rozměrem orientovaným souhlastně s delší osou domu.

Shrnutí: V části věnované interiéru domu byla pozornost soustředěna především na dispoziční uspořádání v rámci půdorysného obvodu stavby. Zdůrazněno bylo rovněž umístění vstupu do domu včetně ochrany formou zádveří vestavěného do vstupní síně. U dodatečných stavebních úprav byl kladen důraz na pravoúhlý tvar rozdělených prostorů a v případě přístaveb jejich formě ve vztahu k samotnému domu.

Autor textu o dispozici vesnického domu © Martin Čerňanský


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ


Novostavby na venkověZpět na úvodní stránku: Nové stavby ve venkovském prostředí
    29.01.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
NOVÉ STAVBY
NA VESNICI A OKOLÍ


0.Úvodní část přednášky
1.Poválečný vývoj vesnice
2.Novostavby a opravy
3.Půdorys domu
4.Stavba domu
5.Konstrukce domu
6.Architektura domu
7.Domácí projekty domů
8.Zahraniční projekty
9.Tendence vývoje
10. Vzorový projekt domu

OPRAVY STAVEB
Základní principy

DŮM A CHALUPA
- TYPICKÉ ZNAKY


Novostavby na vesnici


Památky UNESCO pro děti a mládežFOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | OPRAVY A NOVOSTAVBY | OPRAVA, ÚDRŽBA A MODERNIZACE STAVEB | ARCHITEKTURA NOVOSTAVEB | ZNAKY DOMU A CHALUPY  | NOVÉ STAVBY NA VESNICI KRAJINA A URBANISMUS VESNICE | ÚZEMNÍ ROZVOJ VENKOVA | FOTKY
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz