TÉMATICKÝ OKRUH -D- > NOVOSTAVBY > ZÁSADY NOVÉ VÝSTAVBY NA VESNICI
Novostavby na vesnici a v okolíNOVÉ STAVBY VE VENKOVSKÉM PROSTŘEDÍ
Název kapitoly k novostavbám domů na vesniciRodinné domy > projekty domů > konstrukce

KONSTRUKCE DOMU

Konstrukční řešení projektu domu

Stránka o konstrukci domuPátá část přednášky je věnována konstrukci domu ve vztahu k jeho statickému řešení, tvarosloví i možnému provádění půdních nadezdívek. Nechybí ani způsob zastřešení objektu konstrukcí krovu. Uvedená doporučení odvozená z tradiční zástavby vesnice je vhodné promítnout i do projektu nového rodinného domu navrženého k výstavbě v prostředí historických obcí, osad i samot.

Obsah: Konstrukční řešení stavby domu 5.1. Konstrukční hierarchie 5.2. Tvary stěn, stropu i nadpraží oken a dveří5.3. Půdní nadezdívky a stropní konstrukce 5.4. Střecha domu a konstrukce krovu

Konstrukční řešení stavby domu

Mezi konstrukční znaky tradičního přízemního nebo patrového domu byly zařazeny charakteristiky odvozené ze statického rozboru nosné konstrukce domu i jednotlivých konstrukčních prvků. U projektů nových rodinných domů je proto velmi důležité dbát zejména na statickou pravdivost konstrukčního řešení, která jednoznačně vypovídá o roznosu stálého i nahodilého zatížení a průběhu vnitřních sil v nosné konstrukci stavby. V této souvislosti je rovněž důležité snadné rozlišení nosných a nesených prvků. Pro projekty rodinného domu z tohoto vyplývá navrhování jednoduchých přímých tvarů stěn, stropů i nadpraží, k nimž několikasetletý vývoj architektury dospěl.

5.1. Konstrukce a vnější výzdoba domu

Pravdivá hierarchie konstrukčního řešení novostavby rodinného domu, u které lze snadno rozeznat nosné a nesené prvky. Statickému působení vnitřních sil v konstrukci by měla být podřízena i případná tektonická výzdoba, u nových staveb vesnického domu co nejjednodušší bez zbytečné zdobnosti a historismu.

5.2. Tvary stěn, stropů i nadpraží oken a dveří

V projektech nových rodinných domů i dalších staveb navrhovat výhradně přímé tvary, tzn. svislé stěny, vodorovné stropy, přímá nadpraží dveřních a okenních otvorů apod. Jednoduché rovné tvary jsou méně náročné na provádění a snižují celkovou cenu stavby. Zároveň plně odpovídají současnému názoru na tvarosloví moderních staveb. Složitější tvary a členění (např. segmentová nadpraží oken) je možné používat, resp. zachovávat, pouze v případě obnovy historických staveb.

5.3. Půdní nadezdívky a stropní konstrukce

Při nezbytnosti návrhu půdních nadezdívek v rámci projektu nového domu je žádoucí v úrovni stropní konstrukce jejich fyzické nebo alespoň optické osazení od vlastního zdiva přízemí, výjimečně patra. Důvodem je skutečnost, že půdní nadezdívky nepříznivě mění tradiční proporce domu, přičemž jejich odsazení tento nežádoucí účinek alespoň zčásti pohledově eliminuje. Fyzické odsazení půdní nadezdívky může být provedeno mělkým uskočením jejího zdiva za líc obvodové stěny nebo provedením římsky v úrovni stropní konstrukce. V případě optického odsazení se zpravidla jedná o odlišnou povrchovou úpravu barevnosti nebo struktury omítky. Žádoucí je rovněž přiznání úrovně stropní konstrukce tradičním rozmístěním a tvarem větracích a prosvětlovacích otvorů, nejčastěji ve tvaru obdélníka orientovaného delším rozměrem ve směru korunní římsy.

5.4. Střecha domu a konstrukce krovu

Střecha domu je na přízemí nebo patro nasazena jako prostorový útvar. U dřevěné vrstvy zástavby mohla střecha domu předstupovat i před čelní obvodovou stěnu přízemí či patra, zatímco u zděné architektura byla konstrukce střechy zpravidla sevřena mezi zděnými štíty. Pouze u mladších zděných staveb s vaznicovými krovy dochází vlivem vaznicové konstrukce krovu k přetažení střešních rovin před štítové zdivo. Střecha domu ztrácí svůj obvyklý prostorový výraz a působí pouze jako dvojice tenkých šikmých rovin přetažených na průčelí i bočních stranách přes obvodové zdivo stavby. V projektech nových domů je proto doporučeno navrhovat krovy mající krokve svázané vaznými trámy do tuhých trojúhelníkových vazeb namísto volných zhlaví. V prostředí charakterizovaném převahou domů s mladšími vaznicovými krovy je samozřejmě užití těchto mladších typů krovů rovněž možné.

Shrnutí: Část o konstrukčním řešení domu byla věnována statickému působení konstrukce (tektonika stavby) i tvarosloví nosných a nenosných konstrukčních prvků, jako jsou stěny s nadpražími otvorů a stropy. Dále se zabývala provedením půdních nadezdívek i konstrukcí střechy domu..

Autor textu o konstrukčním řešení projektu domu © Martin Čerňanský


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ


Novostavby na venkověZpět na úvodní stránku: Nové stavby ve venkovském prostředí
    29.01.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
NOVÉ STAVBY
NA VESNICI A OKOLÍ


0.Úvodní část přednášky
1.Poválečný vývoj vesnice
2.Novostavby a opravy
3.Půdorys domu
4.Stavba domu
5.Konstrukce domu
6.Architektura domu
7.Domácí projekty domů
8.Zahraniční projekty
9.Tendence vývoje
10. Vzorový projekt domu

OPRAVY STAVEB
Základní principy

DŮM A CHALUPA
- TYPICKÉ ZNAKY


Novostavby na vesnici


Památky UNESCO pro děti a mládežFOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | OPRAVY A NOVOSTAVBY | OPRAVA, ÚDRŽBA A MODERNIZACE STAVEB | ARCHITEKTURA NOVOSTAVEB | ZNAKY DOMU A CHALUPY  | NOVÉ STAVBY NA VESNICI KRAJINA A URBANISMUS VESNICE | ÚZEMNÍ ROZVOJ VENKOVA | FOTKY
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz