TÉMATICKÝ OKRUH -D- > NOVOSTAVBY > ZÁSADY NOVÉ VÝSTAVBY NA VESNICI
Novostavby na vesnici a v okolíNOVÉ STAVBY VE VENKOVSKÉM PROSTŘEDÍ
Název kapitoly k novostavbám domů na vesniciPřednáška pro Nadaci Občanského fóra

PROJEKTY RODINNÝCH DOMŮ

Příklady projektů domů z domova

Příklady vesnických novostaveb z domovaČást přinášející ukázky projektů rodinných domů na vesnici vesnických novostaveb z domácího prostředí se zabývala nutností stanovení přesnějších zásad pro návrhy novostaveb v prostředí vesnických sídel a pro opravy historických staveb. Dále se věnovala nutnosti odvození kompozičních pravidel tradiční venkovské zástavby a nutnosti odvození důelžitých stavebních a architektonických znaků domu. Zároveň zazněl požadavek na vytvoření lepších podmínek pro vzdělávání a osvětovou činnost.

Obsah: 7.1. Zásady pro novostavby a opravy staveb 7.2. Kompoziční pravidla zástavby a charakteristiky staveb 7.3. Podmínky pro vzdělávání a osvětovou činnost

Konstrukční řešení stavby domu

Kapitola bude doprovázena řadou fotografií novostaveb, pocházejících z prostředí našich vesnických sídel. Fotografie budou postupně zveřejňovány po dokončení následující série příspěvků (pracovní název Lidová architektura na pozadí historických slohů). Jednotlivé novostavby a přestavby budou stručně zhodnoceny včetně názorného uvedení jejich hlavních nedostatků, které bohužel v naprosté většině případů převládají. Až na výjimky lze konstatovat, že kvalita soudobé venkovské zástavby a stavebních zásahů na historických objektech je na velmi nízké úrovni. Historické stavby přicházejí nejenom o svoji autentickou památkovou hodnotu a hodnotné stavební prvky nebo články, ale namnoze i o svůj tradiční vnější výraz. Výsledkem většiny přestaveb se stávají nevýrazné objekty ztrativší původní architektonické kvality a nezískávající nové. V mnoha případech dokonce ani nedochází k tolik požadovanému zlepšení kvality vnitřních prostor z hlediska tepelně-technického a vlhkostního mikroklimatu. U novostaveb zase nelze v mnoha případech o architektonických kvalitách vůbec hovořit. Jejich přínos k vývoji vesnické architektury je často zcela nulový, přecházející mnohde až k naprosto nežádoucím a negativním stavebním projevům rozkládajícím naše historická sídla a kulturní identitu venkovského prostředí vůbec.

7.1. Zásady pro novostavby a opravy staveb

Stanovení exaktnějších (přesnějších) zásad pro opravy památkově chráněných objektů a pro novostavby budované uvnitř památkově chráněných území. Zásady nutno doprovázet řádně zakotvenou legislativní podporou a provázat s termíny krajinný ráz, identita kulturního prostředí a trvale udržitelný rozvoj venkova atd..

7.2. Kompoziční pravidla zástavby a charakteristiky staveb

Odvození kompozičních pravidel (kompozičních principů) tradiční zástavby na vesnici a stanovení stavebně-architektonických charakteristik (důležitých znaků) venkovského domu jednotlivých regionálních oblastí. Odvozená pravidla i stanovené znaky musejí být prezentovány jednoduchou, srozumitelnou a současné době odpovídající formou. Pravidla a charakteristiky musí být co nejvíce nezávislé na současných normových požadavcích a nároků na bydlení z pohledu technického zařízení budov.

7.3. Podmínky pro vzdělávání a osvětovou činnost

Snaha o částečné mediální vytěsnění nové nekvalitní zástavby formou celorepublikových, krajských a regionálních vzdělávacích pořadů a kurzů, výstav, publikací atd. Zapojení tématů věnovaných ochraně, obnově a rozvoji našeho venkova do výuky na základních a středních stupních škol, nejlépe společně s tématy ochrany přírody a krajiny.

Shrnutí kapitoly: Kapitola přinášející ukázky vesnických novostaveb z domácího prostředí se zabývala nutností stanovení přesnějších zásad pro návrhy novostaveb v prostředí vesnických sídel a pro opravy historických staveb. Dále se věnovala nutnosti odvození kompozičních pravidel tradiční venkovské zástavby a nutnosti odvození důelžitých stavebních a architektonických znaků domu. Zároveň zazněl požadavek na vytvoření lepších podmínek pro vzdělávání a osvětovou činnost.

Autor textu k novostavbám z domácího prostředí © Martin Čerňanský


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ


Novostavby na venkověZpět na úvodní stránku: Nové stavby ve venkovském prostředí
    29.01.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
NOVÉ STAVBY
NA VESNICI A OKOLÍ


0.Úvodní část přednášky
1.Poválečný vývoj vesnice
2.Novostavby a opravy
3.Půdorys domu
4.Stavba domu
5.Konstrukce domu
6.Architektura domu
7.Domácí projekty domů
8.Zahraniční projekty
9.Tendence vývoje
10. Vzorový projekt domu

OPRAVY STAVEB
Základní principy

DŮM A CHALUPA
- TYPICKÉ ZNAKY


Novostavby na vesnici


Památky UNESCO pro děti a mládežFOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | OPRAVY A NOVOSTAVBY | OPRAVA, ÚDRŽBA A MODERNIZACE STAVEB | ARCHITEKTURA NOVOSTAVEB | ZNAKY DOMU A CHALUPY  | NOVÉ STAVBY NA VESNICI KRAJINA A URBANISMUS VESNICE | ÚZEMNÍ ROZVOJ VENKOVA | FOTKY
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz